Nyomtatás 
Untitled document

Oktatási és Kulturális MinisztériumJúnius 1-jével befejeződött az OKM kezdeményezésére és támogatásával indított szakmai programunk, melynek célja a főváros kerületeiben 2005 és 2009 között végzett szakfelügyeleti vizsgálatok során megfogalmazott javaslatok megvalósításának elősegítése volt.

Letölthető bemutató (ppt)A szakmai program bemutatója és további információk innen tölthetők le>>>
A szakmai program:

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közművelődési Főosztálya a közművelődési szakfelügyeleti jelentésekben megfogalmazott javaslatok megvalósításának elősegítése érdekében szakmai segítő programot kezdeményezett a megyei szakmai tanácsadó és szolgáltató szervezetek bevonásával.

A szakfelügyelet több, gyakran ismétlődő probléma, hiányosság megszűntetésére tesz javaslatot. Az önkormányzatoknál a közművelődési feladatok tartalmi, gazdasági tervezése, a jogszabályi előírások követése és értelmezése terén, a művelődési intézmények munkájában elsősorban az adatszolgáltatásaik (statisztika) és dokumentumaik ( SZMSZ, munkaterv stb.) szakszerű elkészítése okoz gondot, de fejlesztésre szorul a PR és marketing tevékenységük is.

A program a Közép-magyarországi Régióban a PMKI koordinálásában valósul meg.

A Fővárosban a program kidolgozója és megvalósítója a BMK.

A program célja: a régióban a szakfelügyelet által tett javaslatok megvalósításának elősegítése. A kerületi önkormányzatok, a közművelődési intézmények szakemberei közötti szakmai kapcsolat és tapasztalatcsere élénkítése, a regionális együttműködések elősegítése.

A program eszközei: a felmért igényeknek megfelelő – csoportos, vagy egyéni közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás biztosítása.

Programterv

A közművelődés országos szakfelügyelete által 2006–2009. évben, Budapest tizenegy kerületében vizsgált települési önkormányzatok és a feladatellátó intézmények számára megfogalmazott kötelezettségek és javaslatok megvalósításának szakmai segítésére:
• fenti feladat ellátásában koordináció és együttműködés a programhoz csatlakozó kerületi önkormányzatokkal, polgármesteri
  hivatalokkal és közművelődési feladatellátó szervezetekkel;
• a vizsgált kerületek mellett, a szakmai segítséget igénylő önkormányzatok, intézmények bevonása;
• fővárosi tájékoztató fórumok, értekezletek megszervezése, lebonyolítása; folyamatos kapcsolattartás a vezető regionális
  szakfelügyelővel;
• folyamatos kapcsolattartás a megbízó képviselőjével,
• a megvalósítás eredményéről összefoglaló szakmai tanulmány készítése,
• a szolgáltatással kapcsolatos dokumentációs és adminisztrációs feladatok elvégzése.

A program ütemezése:
• Kapcsolatfelvétel és programismertetés a kerületi önkormányzatokkal (polgármesterek, művelődési osztályok és
  közművelődési szakreferensek), valamint a közművelődési feladatellátó intézmények vezetőivel, munkatársaival.
    
2010. január 15. 
            • Szakmai fórumok és műhelyfoglalkozások szervezése       

             2010. január 19. – A közművelődési szakfelügyeletről
            •  Programnyitó tanácskozás a közművelődési szakfelügyeletről a Budapesti Művelődési Központban.           

             2010. február 16. – Közös nevező
            •  Fórum a statisztikáról

            2010 március 10. – A gazdálkodás aktuális kérdései
            •  A 2010. évi tervezést, gazdálkodást érintő főbb jogszabályváltozások, a szakfeladatrend gyakorlati  alkalmazása.

            2010. március 23. – Közművelődési dokumentumok készítése – workshop 
             • Közművelődési koncepció és rendelet, Alapító Okirat és SZMSZ készítés szakmai kritériumai. 
               Gyakori hibák és jó példák. 

           2010. április 20. – Kalandozások a nonprofit reklámok világában  
               • Reklám és marketingeszközök a közművelődés szolgálatában 

           2010. május 4.  – Szakmai tréning: Kommunikáció                        

           2010. május 11. – Szakmai tréning: Tárgyalástechnikák

           2010. május 19. – A BNE balatonszemesi táborával ütköző marketing fórum kihelyezése

           2010. június 1. – Programzárás
 

A program támogatója az Oktatási és Kulturális Minisztérium.