Nyomtatás 

Kommunikációs tréning a BMK-banA tizenévesek hatékony önérvényesítését nagyban segítheti a jó előadásmód, a sikeres kommunikáció. Ezt szem előtt tartva a TeÉrted Akadémia ifjúsági programsorozat részeként ingyenes kommunikációs tréninget indított a Budapesti Művelődési Központ 12–16 éves fiatalok számára.
A 30 órás tanfolyamon a résztvevők egyéni kreativitásuk kiaknázásával tanulták meg az (előadó)művészeti kommunikáció alapjait. Megismerkedtek a beszéd technikai problémáival, a verbális és nem verbális kommunikáció fogalmával, az akaratlagos és a spontán metakommunikáció jelenségeivel. Foglalkoztak a művészi közlés szerkezetével, a lelki tartalmakkal, a látás és láttatás kérdéskörével, a művészi szuggesztivitás ismérveivel, valamint a színpad legfőbb törvényeivel.

Wiegmann Alfréd rendező a tréning módszereiről:
Az egyes foglalkozások során a témák általában 30 perces blokkokban követték egymást. Nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy a gyerekek koncentrációs képességét növeljük. 
Az egyes témák közé játékokat fűztünk, így a nehezebb témákat is könnyebben tárgyalhattuk.
A csoportfoglalkozások eleve úgy épültek fel, hogy a gátlások, a bizalmatlanság fokozatosan oldódjon és könnyed, de fegyelmezett hangulatú munka folyjék. 


Tanárok: 
Koffler Gizella logopédus, bábművész,
Borbély Sándor színművész,
Wiegmann Alfréd rendező.

Program, tematika

  1. Ejtési- és beszédhibák
   Beszédhibák felfedése videofelvétel segítségével. Magánhangzók, mássalhangzók képzésének gyakorlása. Hangkapcsolatok kiejtése – gyakorlás.
   A kommunikáció, mint drámai dialóg.
   Versek világa: a líra.
   Játék: szemkontaktus. Diszkó. A szöveg marad! – szituációs játék.
  2. Memoriter és élőbeszéd rögzítése
   Tempó, ritmus. Testtartás, helyváltoztatás, helyzetváltoztatatás. Gátlások, szorongások legyőzése Érzelmek, kommunikáció testnyelven. A drámai helyzet.
   Versek világa: epika. 
   Játék: „élet-játék”. Történet megelevenítése csoportosan.
  3. Hogy festenél a pulpituson?
   Előadói gyakorlatok. Hangsúly, hanglejtés, dinamika. Gesztusok. Memoriter és élőbeszéd rögzítése.  A drámai építkezés.
   Versek világa: ballada. Csináljunk hangokat. Most mutasd meg!
   Játék: „így történt”.  (M)ilyen vagyok?  Ajándékozás.
  4. Hatékony beszéd, a visszajelzések értékelése
   Mimika, arcjáték, tekintet. A meggyőzés eszközei.
   Versek világa: az időmérték.
   Játék: „gumiember”.
  5. Hangszín, zeneiség, hangterjedelem, hangerő
   Memoriter gyakorlatok és azok rögzítése. Intonáció. A színpadi szerepek, a társadalmi szerepek.
   Versek világa: a hangsúlyos verselés.
   Játék: hármas szójáték.
  6. Kapd el a ritmust!
   Tempó, ritmus, szünetek alkalmazása. Szerepjátékok, karakterek, jellemek. Státuszok. Drámai jelenetek készítése. 
   Versek világa: a nyugat-európai versformák.
   Játék: páros versmondás.
  7. A képzésen tanultak összefoglalása, felkészülés a nyílt napra
   Memoriter gyakorlatok, jelenetek, versek, prezentációk. A kommunikációs képességek demonstrálása, az egyéni vizsgagyakorlat rögzítése. 
   Versek világa: a szabad vers.
   Játék: Mondj egy történetet!
  8. Hol tartunk?
   Az egyéni fejlődés számbavétele. Helyzetgyakorlatok és produkciók. Prezentáció, versek, előadói számok. A képzés tapasztalatainak összegzése, konzultáció.
   Játék a közönséggel együtt!

A kurzus később, a TeÉrted Akadémia projekt keretein kívül is indul, ezt azonban részvételi díj ellenében lehet csak igénybe venni. 

Információ Zsédenyi Mária, 371-2781,
e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. vagy Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az UMFT és az Európai Unió támogatásávalA projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
NFÜ