Nyomtatás 

ifjusagi oviEgy–egy témakör játékos feladatokon keresztüli feldolgozása tanórába illeszthetően vagy szakköri alkalomként 2x45 percben, kézműves munkával kiegészítve.

Témaköreink:

„Mi fán terem?”
„Csak természetesen!”
"Színes gombák – A kevesebb több!"
"Kosárban a helye?!"
 "Fából papír, papírból újrapapír"
"Mit rejt a komposztláda?"
Játékról – játékra – Zöld akadályverseny
 Ünnepkörökhöz kapcsolódó foglalkozások – „Öko-húsvét” és „Öko-karácsony”
 Kézműves ajánlataink

  1. „Mi fán terem?” – Erdő, mező kincsestára – Mesés, játékos foglalkozás az erdei termések, növényfajták, állatnyomok felismerésére, a fák értékének, szerepének tudatosítására. A foglalkozáson játékos imitációval egy, az emberi gondatlanság miatt betegségben szenvedő erdőt is meggyógyítunk, jó döntésekkel, az élőhely megtisztításával.

  2. „Csak természetesen!” – Anyagfajták egykor és ma – Taktilis gyakorlatokra épülő foglalkozás a természetes és mesterséges anyagok meg¬különböztetésére, s a hozzájuk kapcsolódó mesterségek megismerésére. A foglalkozáson bemutatjuk növényi és állati alapanyagainkat, a belőlük ké¬szült tárgyak szépségét, előnyeit, környezetre gyakorolt hatásait. Közös erővel megidézzük egy régi, téli elfoglaltság, a kukoricamorzsolás hangulatát is.

  3. Színes gombák – A kevesebb több! – A hulladékok problémájának, környezeti hatásainak megértése. Érzékenyítés a témára beszélgetéssel, valamint szemléltető eszközökkel. A csomagolásmódok és az újrahasznosítás folyamatának megismerése. A program során zsákbamacska játékkal rögzítjük a hulladékok helyes különválogatásának gyakorlatát.


  4.  Kosárban a helye?! – Érzékenyítés a tudatos vásárlásra – Vásárolt termékeink anyagai, eredete, összetétele, csomagolásmódja. A tartósság, a frissesség, a közelség, a csomagolás- mentesség elvei. Mi lesz a tárgyainkkal a használat után? Az egészség- és környezettudatos vásárlás modellezése játékos formában, kiskosárral a kézben…

  5.  Fából papír, papírból újrapapír! – Hogyan készül a papír, miként takarékoskodhatunk vele? Alkalmainkon ötleteket vártunk, mi mindenre használ¬ható még egy lejárt plakát vagy egy újságlap, ha meg akarjuk menteni a kidobástól. A papírkészítés folyamatának modellezése a papírmerítés technikájával.

  6.  Mit rejt a komposztláda? – Játékos ifjú komposztmester képző – a hulladék-megelőzés és hasznosítás egy természet közeli módjának megismerése. Komposztálható anyagok, ismerkedés a szorgos, dolgos komposztlakókkal, nö¬vény- és gabona felismerés, talajvizsgálat, az újraéledő természet és a növények fejlődési fázisainak megfigyelése nagyítóval, mikroszkóppal.

  7.  Játékról – játékra – Zöld akadályverseny – interaktív társasjátékok, ügyességi és dramatikus gyakorlatok, szerepjátékra épülő feladványok a környezethez, az élővilághoz, természeti élményeinkhez és a környezettudatos praktikákhoz kapcsolódóan. A játékokat grafikai táblák, fejtörő activity és csoportverseny segíti.

  8.  Ünnepkörökhöz kapcsolódó foglalkozások – „Öko-húsvét” és „Öko-karácsony” – az ünnepek megélése környezetbarát módon, díszítés, teríték, étkezés és ajándékozás, csomagolás – környezettudatos szempontok szerint.

  9.  Kézműves ajánlataink – Minden témához kézműves foglalkozást kapcsolunk; melyeken tovább-használattal csomagoló- és használt anyagokból alkotunk, illetve természetes anyagokkal dolgozunk. Kézműves műhelyünkben készülhet cd-korongokból karácsonyfadísz, festett bevásárlótáska, állatkák csuhéból, kitűző, kulcstartó, játék műanyag flakonokból.

Oktatási elvünk: programjaink megvalósítása során fontosnak tartjuk a gyermekek aktív bevonódását, az érzelmi ráhangolódást, valamint a téma iránti elköteleződés megteremtését. Nevelési formaként a kötetlenebb, játékos alapú témafeldolgozást, az élményszerű tanulást, a csoportos, interaktív feladatmegoldást és a kreatív alkotómunkát választjuk.

Módszereink a kisebb korosztály számára: közös élményekre épülő beszélgetés, tárgyvizsgálat, saját élményű, bevonódást eredményező gyakorlatok és egyszerű dramatikus játékok alkalmazása, mesehallgatás, csoportmunka, kéz¬műves alkotómunka. Az alkalmakat több foglalkozásvezető részvételével és sokféle kreatív segédeszköz, kellék, szemléltető grafika és foglalkoztató anyag segítségével valósítjuk meg.

Munkaformáink a nagyobbak számára: ismeretátadás, közös tudásra, kérdésekre és véleményalkotásra épülő beszélgetések, kérdésfelvetések, interaktív, motiváló feladatok, csoportos témafeldolgozó feladatok alkalmazása, filmvetítés, szemléltető eszköztár használata, kreatív alkotómunka.


További részletek: