Nyomtatás 

Szakmatükör 5.A Trendek, változások, innovációk a budapesti közművelődésben alcímet viselő kiadványunk szerves folytatása – mind szellemében, mind tematikájában – az előző négy Szakmatükör kötetnek, mintegy ötvözi azok tartalmi jegyeit.

 Megrendelőlap »

A kötet tartalma

Margittai Katalin tanulmánya – hasonlóan az első két könyvünkhöz – részletes helyzetképet ad a közművelődési intézmények társadalmi beágyazottságáról, feltételrendszeréről és feladatairól. Úgy vállalkozik a jelenlegi állapot elemzésére, hogy összeveti a jelent az elmúlt harminc év fontosabb mutatóival (a BMK fennállása óta keletkezett dokumentumokra, statisztikákra, továbbá fővárosi és országos kutatásokra építve), és felvázolja a látható és várható tendenciákat. Célja az is, hogy megmutassa, milyen társadalmi, gazdasági feltételek mellett végzik intézményeink tevékenységüket.

A könyv, a következő négy fejezetében – a 3-as és 4-es kötethez hasonlóan – egybegyűjti a közművelődési szakmai innovációkat, ezúttal a 2000-es évek újszerű kezdeményezéseit ismerhetjük meg belőle. A tanulmányok a mai kor legnagyobb kihívásaira adott közművelődési megoldásokat elemzik. Gyenes Zsuzsa a kisgyermekeknek és szüleiknek szóló családi szocializációt segítő programok világába kalauzol. Szabó Judit Nikoletta a különböző korosztályok részére szervezett esélyteremtő projektekre hívja fel figyelmünket. Kövesdi Emese tollából a művelődési házak környezettudatos magatartást alakító tevékenységi formáit ismerhetjük meg.      

A három átfogó, a jelen közművelődését meghatározó témakör mellett – a különféle modellértékű tevékenységek című fejezetben – a sokféleség is helyet kap. Bár közel sem teljes körben mutatja be, de reprezentálja azt a választékot, ami a közművelődési tevékenységek innovációiból merít. Éppen az, hogy ilyen színes a paletta mutatja ennek az intézmény- típusnak életrevalóságát, közelségét a valós igényekhez. A művelődési ház egyik  meghatározó szerepe mindig az volt és maradt; hogy „tető a közösségek felett”. Legyen szó akár egy művelődési ház szokatlan működési metódusáról (Szabó Judit Nikoletta), a helyi településen elinduló időutazásokról (Benedek Ágnes), egy véget nem érő vakációs táborról (Bodorkós Tamara), nyilvános könyvespolcok önműködő rendszeréről (Forgon Miklós), vagy toleráns disputálókról (Bereczki Mária).

A fenti újszerű kezdeményezések, innovatív tevékenységi formák egy dologban közösek, hogy mind a helyi társadalom szolgálatát vállalják fel.

Tartalomjegyzék
Szerkesztői előszó      
Margittai Katalin: Tevékenységtükör 1981–2011. A közművelődési intézmények és szervezetek tevékenysége és a változások fő tendenciái Budapesten
Bevezető                          
A kultúra, a közművelődés társadalmi beágyazottsága     
A helyzet- és tevékenységelemzés környezeti aspektusai
A makrokörnyezet változásai                               
Szűkebb környezetünk, a tevékenység hatóköre, vonzáskörzete
A társadalom értékrendjének, kulturális és közművelődési aktivitásának változásai
Helyzetelemzés
A közművelődési (intézményi) ellátottság helyzete és változásai a fővárosban
  ◆ Az intézmények száma és a fenntartók szerinti megoszlásának alakulása az elmúlt három évtizedben.
A közművelődési intézményrendszer infrastrukturális adottságai a fővárosban
A közművelődést szolgáló intézmények tárgyi, technikai felszereltsége
Tevékenységtükör
Az egész életen át tartó tanulás és a közösségi művelődés intézményrendszere
  ◆ A különböző korosztályok társadalmi, demográfiai jellemzői, művelődési aktivitása és jelenléte a közművelődésben
  ◆ A gyermek és ifjúsági korosztályok jelenléte a közművelődésben
A felnőttképzés, felnőttkori tanulás, művelődés helyzete
A felnőtt és idős korosztályok jelenléte a közművelődésben
A közösségi művelődési alkalmak (rendszeres művelődési formák) látogatottsági mutatóinak alakulása
Gazdálkodás
Összegzés
Gyenes Zsuzsa: A családi szocializációt segítő programok – avagy a kisgyerekes családok térfoglalása a közművelődési intézményekben
Szülők a XXI. században
   ◆ Aktív Szülés Program
   ◆ Perinatális szaktanácsadók és tanfolyamaik
   ◆ A szülői szerepet központba helyező rendezvénysorozatok
A művelődési ház mint közösségi tér: hogy a lakóhelyünk az otthonunk is legyen
   ◆ Terek a házon kívül: játszóterek
   ◆ Terek a házon belül: játszóházak
   ◆ A közösségi színterek kultúrája
   ◆ Közösségi szolgáltatások: babaruhabörze
Közösségek otthona: kismamaklubok a közművelődési intézményekben
   ◆ Speciális kismamaklubok
Az ÁMK-modell
A helyi társadalomba ágyazva: közösségfejlesztő közösségi házak
A kismamák munkába visszatérésére fókuszálva
Művészeti nevelés és készségfejlesztés kisgyermekkorban
   ◆ Zenei nevelés
   ◆ Népi hagyomány: aprók tánca és népi játszóház
   ◆ Mozgásfejlesztés
   ◆ Vizuális nevelés, kézművesség – kreatív foglalkozások
   ◆ Kommunikáció fejlesztése: idegen nyelvi és jelnyelvi foglalkozások
   ◆ Mese, mesekönyv
   ◆ Színház
   ◆ Játszóházak, hétvégi családi rendezvények
Házak – programok
   ◆ A Zöldalma Egyesület és a csepeli közművelődés
   ◆ Zene, játék, öröm zenei képességfejlesztő program és Zene-mozgás komplex művészeti nevelési program a Cserepesházban
   ◆ Tipegő és Mesezengő a Csillaghegyi Közösségi Házban
   ◆ Boribaba torna a Wekerlei Kultúrházban
   ◆ A babaszínház és a KMO Művelődési Ház
   ◆ Kőketánc gyermektáncház és Motolla játszóház a Marczibányi Téri Művelődési Központban
Összegzés
Irodalom

Szabó Judit Nikolett: Esélyteremtő programok a művelődési házakban
Gyermekeknek és fiataloknak szóló, az életben való sikeres elindulást és eligazodást segítő, valamint prevenciós programok
„Mondj nemet!” drog-prevenciós program – Kispesti Munkásotthon Művelődési Ház
   ◆ Felvilágosító előadások
   ◆ Interaktív drogprevenciós foglalkozás pszichodramatikus módszerrel (gyakorlati)
   ◆ Önismereti Kreatív Műhely
   ◆ K.I.A.B.Á.L. Prevenciós Társasjáték
Játékos klubfoglalkozással a gyerekek netes biztonságáért: Netre, te gyerek!® a Budapesti Művelődési Központban
GÉMSZ Klub – játékos informatikai tehetséggondozás – Csokonai Művelődési Központ
Zárt ház – Kesztyűgyár Közösségi Ház
Művészetpedagógiai programok a Marczibányi Téri Művelődési Központban
   ◆ Kaktusz Színjátszó csoport
   ◆ Színházi nevelési előadások
   ◆ Mit nevezünk színházi nevelésnek?
   ◆ Színházi lecke – módszertani nap
   ◆ Denevér Varázslóiskola és Varázslótábor
   ◆ Gyermekek és fiatalok tudatos életének kialakítását célzó képzések a Marczibányi Téri Művelődési Központban TeÉrted Akadémia a Budapesti Művelődési Központban
   ◆ Mi a TeÉrted Akadémia?
   ◆ Néhány gondolat a közoktatás hatékonyságáról
   ◆ A közművelődési intézményrendszer szerepe és lehetősége a kompetenciafejlesztésben
   ◆ A TeÉrted Akadémia projekt célja és célcsoportja
   ◆ A TeÉrted Akadémia programjai
   ◆ A tanulás segítése
   ◆ Ifjúsági honlap
   ◆ Tehetséggondozó programok
   ◆ Rendezvények a projektben
   ◆ Élet a projekt után
A munka világában való boldogulást segítő közművelődési programok
A PALLÓ-modell – Budapesti Művelődési Központ
   ◆ Információs rendszer
   ◆ Felnőttképzési tájékoztató szolgálat
   ◆ PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálatok országos hálózatának kiépülése (2009–2011)
   ◆ PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálatának működési tapasztalatai
Női Csoport a Kesztyűgyár Közösségi Házban
A munkanélküliség és az inaktivitás csökkentését célzó programok az Ady Endre Művelődési Központban
Esélyjavító programok a Csokonai Művelődési Központban – a közelmúlt és a jelen
    ◆ Felzárkóztató képzés 40 év alatti, hátrányos helyzetű fiatal munkanélküliek számára
    ◆ Ingyenes tanfolyam kismamáknak – GYES-en, GYED-en lévő anyukák munkába visszatérését segítő képzés
    ◆ Rákospalota-Pestújhely-Újpalota KÖZ-MŰVELTSÉGÉÉRT program – jelenleg is futó, esélyjavító ingyenes tanfolyamok
    ◆ Számítástechnikai tanfolyam
    ◆ Angol nyelvtanfolyam
A közművelődés az aktív időskorért és az időskori tanulásért Kattints rá, Nagyi!® – az internet használatának elsajátítása idős korban: a Budapesti Művelődési Központ programja
Idősebbek is elkezdhetik – Csokonai Művelődési Központ
Magyar részvétel az EU időskorúak tanulását ösztönző projektjeiben – Budapesti Művelődési Központ
   ◆ Az idősek tanulási korlátainak mérséklése – ROLBOP (2002–2004)
   ◆ www-Golden-Age: az idősek IT oktatásának módszertani vizsgálata és számítástechnikai alapkészségeik fejlesztésének fontossága (2005–2007)
   ◆ A külföldi felnőttképzési szervezetek fejlesztése – Silver Net (2007–2009)
   ◆ U.N.I.C. – Az idős tanulók igényeinek megértése módszereink fejlesztése érdekében (2009–2011)
   ◆ SEVOCA – Idős önkéntesek mint kulturális nagykövetek
   ◆ SLIC – Fenntartható tanulás a közösségben: az idősek kompetenciáinak tudatosítása és újabb lehetőségek feltárása a tanulás és elkötelezettség érdekében


Kövesdi Emese: Környezettudatos magatartás a közművelődésben
A fenntarthatóság koncepciója
A fenntarthatóság kulturális aspektusai
Környezeti nevelés és a fenntarthatóság pedagógiája
A művelődési házak mint a környezettudatos szemléletformálás színterei
   ◆ Az anyagi fogyasztás alternatíváinak közvetítői
   ◆ A közösségi aktivitás fórumai
   ◆ A hatékony tanulás helyszínei
A művelődési házak lehetőségei a környezettudatos szemléletformálás terén
A művelődési házak kínálatában hagyományosan jelen lévő közvetett hatású elemek
   ◆ Eseti jellegű célzott szemléletformálás
   ◆ Rendszeres célzott szemléletformálás
   ◆ Gyerekek szemléletformálása
Koncertek, színi- és bábelőadások
Kézműves programok, pályázatok
Táborok
Iskolás csoportok szemléletformálása
Pedagógusok szemléletformálása
Felnőttek szemléletformálása
Családi rendezvények
Egészségnapokhoz kapcsolódóan
Művészeti előadások formájában
Ismeretterjesztő előadások
Környezettudatosság a művelődési házak mindennapi működésében
Szempontok a környezettudatos szemléletformálás művelődési házak gyakorlatában történő terjedésének elősegítésére
   ◆ Nyitottság, elhivatottság
   ◆ Inspiráció, ismeret- és szakmai-módszertani kompetenciák szerzése
   ◆ Finanszírozás biztosítása
   ◆ Civil szervezetekkel, helyi civil személyekkel történő együttműködés
   ◆ A helyi közösségekre építés

Különféle modellértékű kezdeményezések
Szabó Judit Nikolett: Szokatlan közművelődési intézmény: a Csokonai Művelődési Központ
Benedek Ágnes: Kertvárosi Időutazások – autóbuszos városnézések egy peremkerületben
Bodorkós Tamara: Vakáció-akció – A nyár leghosszabb tábora!
Forgon Miklós: Nyitott könyvespolc – Irodalom a plázában
Bereczki Mária: A Bálint Disputa Klub

Szerzőink

 

A kiadvány teljes képernyős nézetért kattintson a képre.

Szakmatükör 5.

A kiadvány támogatója:

Namzeti Kulturális Alap

 

 Minősített Közművelődési Cím 2011 és Közművelődési Minőség Díj 2012
Minősített Közművelődési Intézmény Cím 2011
Közművelődési Minőség Díj 2012