Betűméret növelése Betűméret csökkentése FacebookBMK a YouTube-onBMK az Issuu-nRSS FeedBMK HírlevélChange to English

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály oktatási ügyintéző munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 8.
A munkavégzés helye: 1067 Budapest, Eötvös utca 3.


A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. sz. melléklet 17. pontja, oktatási feladatkör
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Ellátja a dunabogdányi nyári tábor, valamint erdei iskola és erdei óvoda turnusainak szervezési feladatait. Az önkormányzat fenntartásában/működtetésében lévő köznevelési intézményeket érintően ellátja a helyi rendeletekben biztosított támogatásokkal (tankönyv, étkezés kiegészítés, gyümölcstámogatás) összefüggő feladatokat. Az összes önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási és közoktatási intézményt érintően ellátja a központi költségvetési támogatások tervezésével, igénylésével és lemondásával összefüggő teendőket, koordinálja a munkát, kapcsolatot tart más hivatali szervekkel (MÁK, Oktatási Hivatal, OKM stb.). Elkészíti az oktatási és közművelődési terület éves költségvetését és költségvetési beszámolóit, valamint közreműködik a nevelési intézmények költségvetésének elkészítésében. Végrehajtja a KIR jegyzői adatszolgáltatási feladatait. Kapcsolatot tart a helyi önszervező közösségekkel. A pályázati eljárások szervezése, tervezése, benyújtása során koordinálja a munkát, elvégzi a megvalósításával és az elszámolásával összefüggő teendőket.

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.
                     
Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola, felsőoktatásban szerzett bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, közszolgálati, jogi, gazdaságtudományi, természettudományi, művészeti, pedagógus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közművelődési, közgyűjteményi felsőfokú szakképesítés; vagy középiskolai végzettség,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         A munkáltatói jogkör gyakorlója a kinevezéskor hat hónap próbaidőt köt ki

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         nevelési-oktatási és közoktatási intézményben, a központi költségvetési támogatások tervezését, igénylését és lemondását érintő feladatokban szerzett tapasztalat

•         közigazgatási alap-, illetve szakvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 9. §-ában foglaltak alapján a Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti tartalommal meghatározott önéletrajz,

•         Végzettséget igazoló dokumentumok másolata,

•         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

•         Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Preczlik Gábor a Szociális és Gyermekvédelmi Osztály vezetője nyújt, a 1/8152-153 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1067 Budapest, Eötvös utca 3. II. em. 211. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 49/2021. , valamint a munkakör megnevezését: oktatási ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok értékelésére a jegyző legalább háromtagú előkészítő bizottságot hoz létre. A pályázat lebonyolítását követően a pályázó tájékoztatást kap a pályázat eredményéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapja 55.000.-Ft.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.terezvaros.hu honlapon szerezhet.
https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ujnd6qfyd2

Share
▼ Lakossági tartalom ▼

Keresés Doboz kibontása

BMK lakossági szolgáltatások Doboz kibontása

Társadalmi felelősségvállalás Doboz kibontása

Rólunk írták Doboz kibontása

Elismeréseink Doboz kibontása

Elégedettség mérő Doboz kibontása

1119 Budapest, Etele út 55. Telefon: 06/1/371-2760