Nyomtatás 

A Budapesti Művelődési Központ Adatvédelmi archívuma
(Érvényessége: 2009. június 05.–2019. október 31-ig)

A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezéseik

Az adatok minősége (azaz a személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás során)

  1. Az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.
  2. Az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.
  3. Az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjedhetnek túl.
  4. Az adatoknak pontosaknak, és – ha a szolgáltatás megkívánja – időszerűeknek kell lenniük.
  5. Az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.
  6. Nem lehet gépi úton feldolgozni a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha a hazai jog megfelelő biztosítékokat nyújt. Ez vonatkozik a büntető ítéletekkel kapcsolatos személyes adatokra is.
  7. Megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

Bevezető
A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezéseik
A látogatót védő további garanciák
Adatvédelmi irányelvek
Adatkezelési gyakorlat

A közérdekű adat egyedi igényléséről