Betűméret növelése Betűméret csökkentése FacebookBMK a YouTube-onBMK az Issuu-nRSS FeedBMK HírlevélChange to English

Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtár Adony Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtár Intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 31.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2019. október 01 - 2024. szeptember 30-ig szól.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2457 Adony, Rákóczi utca 28.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetése, városi kulturális rendezvények szervezése, művelődési ház programjainak koordinálása, könyvtári feladatok ellátásának szervezése. Civil szervezetek számára közösségi tér biztosítása, munkájuk összefogása, koordinálása. Az intézményvezető feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri vizsga, vagy főiskolai könyvtárosi képzettség.,
 • Kiemelkedő közművelődési tevékenység - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség. Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz. Végzettséget, képesítést, egyéb feltételeknek megfelelést igazoló okiratok másolata. Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program. Szakmai tevékenységet igazoló dokumentumok másolata. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
 • Írásbeli nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a képviselő-testület a pályázatot nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja
 • Hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdése alapján összeférhetetlenség nem áll fenn.
 • Nyilatkozat , hogy a benyújtott pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhető harmadik személlyel.
 • Nyilatkozat, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. október 1. napjától tölthető be.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ronyecz Péter polgármester nyújt, a 06-25/504-550-17 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Adony Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2457 Adony, Kossuth L. utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A/1565/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Közösségi- Kulturális Központ és Könyvtár intézményvezető.
 • Személyesen: Ronyecz Péter polgármester, Fejér megye, 2457 Adony, Kossuth L. utca 4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázatokat - a jogszabályban előírt véleményezési eljárás lefolytatása után . a benyújtás határidőt követő első ülésen Adony Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Adonyi Közös Önkormányzati Hivatal hírdetőtáblája - 2019. április 10.
 • Adony Város Honlapja - 2019. április 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki.

Forrás: kozigallas.gov.hu

Share
▼ Lakossági tartalom ▼

BMK lakossági szolgáltatások Doboz kibontása

Keresés Doboz kibontása

Vendégprogramok Doboz kibontása

Fotótár Doboz kibontása

Elismeréseink Doboz kibontása

Rólunk írták Doboz kibontása

Elégedettség mérő Doboz kibontása

1119 Budapest, Etele út 55. Telefon: 06/1/371-2760