Betűméret növelése Betűméret csökkentése FacebookBMK a YouTube-onBMK az Issuu-nRSS FeedBMK HírlevélChange to English

Fehér István Művelődési HázTápióbicske Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Fehér István Művelődési Ház közösségszervező munkakör betöltésére.
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. szeptember 13. ♦ péntek.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2764 Tápióbicske, Rákóczi út 61.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A községi önkormányzat közigazgatási területén a kulturális, közművelődési feladatok ellátása, szervezése, közösségi tér működtetése. Kapcsolattartás a helyi civil szervezetekkel. Tápióbicske Község közösségi oldalainak kezelése. Közművelődési, kulturális programok, események, ünnepségek szervezése, lebonyolítása. Kulturális és közművelődési jellegű pályázatok előkészítésében való aktív részvétel.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, közösségszervező a fizetési osztálynak megfelelő szintű közösségfejlesztő, kulturális közösségszervező vagy további közművelődési szakképesítés vagy felsőfokú közművelődési szakképzettség,
 • Felhasználói szintű informatikai ismeretek,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hasonló területen szerzett gyakorlat, tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Helyismeret, tevékeny részvétel a Tápióbicskei közéletben

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • fényképes önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló nyomtatvány
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát a kiválasztási eljárásban résztvevők megismerhetik
 • a pályázó nyilatkozata arról hogy AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) alapján a pályázat kiírója a pályázati anyagát kezelheti

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. november 1. napjától tölthető be.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kanyó Sándor nyújt, a 06304753286 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tápióbicske Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2764 Tápióbicske, Rákóczi út 93. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2381/2019 , valamint a munkakör megnevezését: közösségszervező.
 • Elektronikus úton Kanyó Sándor polgármester részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Kanyó Sándor polgármester, Pest megye, 2764 Tápióbicske, Rákóczi út 93. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztási eljárás során személyes meghallgatásra sor kerülhet. A kiválasztásról a kulturális bizottság véleményét kikérve a polgármester dönt. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 15.

Forrás: kozigallas.gov.hu

Share
▼ Lakossági tartalom ▼

BMK lakossági szolgáltatások Doboz kibontása

Keresés Doboz kibontása

Vendégprogramok Doboz kibontása

Fotótár Doboz kibontása

Elismeréseink Doboz kibontása

Rólunk írták Doboz kibontása

Elégedettség mérő Doboz kibontása

1119 Budapest, Etele út 55. Telefon: 06/1/371-2760