Betűméret növelése Betűméret csökkentése FacebookBMK a YouTube-onBMK az Issuu-nRSS FeedBMK HírlevélChange to English

Kodolányi János Közösségi ház és könyvtár Telki Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Telki Község Önkormányzata Kodolányi János Közösségi ház és könyvtár Közösségi ház és könyvtár vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 7.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2089 Telki, Petőfi utca 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az önállóan működő, a helyi önkormányzat által fenntartott többfunkciós közművelődési intézmény vezetése, közművelődési, könyvtári, közösségi feladatok ellátása, szervezése, a településem élők társas kapcsolataihoz, művelődéshez, szórakoztatáshoz megfelelő programok, rendezvények szervezése, a kulturális értékek közvetítése, a társadalmi, civil szervezetek számára közösségi tér biztosítása, pályázatok figyelése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) valamint a(z) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet rendelkezései, 100.000.- Ft összegű munkáltatói illetménykiegészítés lehetőségével az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Felsőfokú képesítés, Felsőfokú képesítés, és közművelődési szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés,,
  • az előírt szakképzettségnek megfelelő munkakörben legalább 5 év szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Részletes fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettség, szakképzettséget igazoló iratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai tapasztalat igazolása, az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai elképzeléseket tartalmazó program. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben a résztvevők megismerhetik.Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülés keretében kéri tárgyalni. •
  • Nyilatkozat arról, hogy a magasabb vezetői megbízást követő 2 éven belül vállalja az integrált kulturális intézmények vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 60 órás képzést elvégezi, és az azt igazoló okiratot bemutatja a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni. A végzettség megléte esetén az okiratot a pályázathoz csatolni szükséges
  • Nyilatkozat/hozzájárulás, hogy sikeres pályázat esetén vállalja az egyes vagyonnyilatkozat–tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII törvényben meghatározott vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását
  • Mivel a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (1) bekezdése alapján - 3 hónap próbaidő kikötésére vonatkozó elfogadó nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Lack Mónika nyújt, a 26920801 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Telki Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2089 Telki, Petőfi utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Közművelődési Intézményvezető.
  • Személyesen: dr. Lack Mónika, Pest megye, 2089 Telki, Petőfi utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírt feltételeknek megfelelő pályázatokat szakmai bizottság véleményezi, majd ezt követően a Képviselő-testület bírálja el. A pályázat elbírálásából érvénytelenség miatt kizárásra kerül azon pályázó pályázata, aki a pályázat részeként benyújtandó dokumentumokat nem csatolja pályázatához hiánytalanul, vagy aki határidőn túl nyújtja be, vagy aki nem a kiírásban meghatározott módon nyújtja be pályázatát. A munkáltató fenntartja a jogot a pályázati kiírás eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 15.

Forrás: kozigallas.gov.hu

Share
▼ Lakossági tartalom ▼

BMK lakossági szolgáltatások Doboz kibontása

Keresés Doboz kibontása

Vendégprogramok Doboz kibontása

Fotótár Doboz kibontása

Elismeréseink Doboz kibontása

Rólunk írták Doboz kibontása

Elégedettség mérő Doboz kibontása

1119 Budapest, Etele út 55. Telefon: 06/1/371-2760