Betűméret növelése Betűméret csökkentése FacebookBMK a YouTube-onBMK az Issuu-nRSS FeedBMK HírlevélChange to English

Színház- és Filmművészeti EgyetemSzínház- és Filmművészeti Egyetem a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Színház- és Filmművészeti Egyetem Oktatásszervezési Osztály oktatásszervezési osztályvezető munkakör betöltésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 17.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/C.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A megbízandó oktatásszervezési osztályvezető feladata: a) A felvételi folyamat irányítása. b) Az Oktatásszervezési Osztály irányítása, oktatásszervezési feladatok ellátása, különösen az alábbi területeken: • Az órarendek elkészíttetése • Kinevezett oktatói óraterhelések összeállíttatása • Óraadók munkájának összehangolása az egyetemi feltételrendszer szerint • A képzésekkel kapcsolatos ügyintézés irányítása • Hallgatói nyilvántartások (NEPTUN rendszer, törzskönyvek, leckekönyvek, diákhitel, diákigazolvány, oklevél-nyilvántartás, oklevélmellékletek stb.) naprakész vezetésének biztosítása. c) A Hallgatói követelményrendszer folyamatos figyelemmel kísérése, javaslattétel a szükséges módosításokra. d) Hallgatói kérelmek, pályázatok, a hallgatók tanulmányaival összefüggő díjak kezelésének irányítása. e) Hallgatói eredményekhez kapcsolódó ösztöndíjak kezelése f) Egyetemi szintű hallgatói és képzési statisztikák, elemzések, szöveges beszámolók készítése a fenntartó részére és belső célokra. g) Szoros együttműködés az egyetem intézetvezetőivel

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola,
 • NEPTUN tanulmányi rendszer teljes körű ismerete,
 • a felsőoktatási intézmények tanulmányi adminisztrációjával kapcsolatos programok, webes felületek ismerete (pl. FIR, felvi.hu),
 • legalább három év, felsőoktatási intézményben szerzett tanulmányi ügyintézői és oktatásszervezési tapasztalat,
 • legalább középfokú, nyelvvizsgával igazolt angol nyelvismeret,
 • az egyetemmel fennálló határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, illetve ilyen jogviszony létesítése.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • több mint hároméves oktatásszervezési tapasztalat,
 • vezetői tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • végzettséget, szakmai képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolatai,
 • vezetői program és a vezetői program megvalósítására vonatkozó konkrét elképzelések kifejtése,
 • minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik, a pályázó személyes adatait az eljárás során kezelhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Vonderviszt Lajos kancellár nyújt, a +36 1 338 4727 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/656/2020/815 , valamint a munkakör megnevezését: oktatásszervezési osztályvezető.
 • Személyesen: Rektori és Kancellári Titkárság, Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, határidőben érkezett – pályázatot a kancellár által felkért bizottság véleményezi és javaslatot tesz a személyes meghallgatásra. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: SZFE honlap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot egy példányban, postai úton a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére kell megküldeni (1088 Budapest, Vas utca 2/c. ) vagy személyesen leadni a fenti címen, a Rektori Titkárságon. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: oktatásszervezési osztályvezető.

Forrás: kozigallas.gov.hu

Share
▼ Lakossági tartalom ▼

BMK lakossági szolgáltatások Doboz kibontása

Keresés Doboz kibontása

Vendégprogramok Doboz kibontása

Fotótár Doboz kibontása

Elismeréseink Doboz kibontása

Rólunk írták Doboz kibontása

Elégedettség mérő Doboz kibontása

1119 Budapest, Etele út 55. Telefon: 06/1/371-2760