Nyomtatás 

Népfőiskolai értékfüzetekA lakiteleki Népfőiskola Alapítvány vezetésével és az NMI Művelődési Intézet szakmai támogatásával megkezdődött a Kárpát-medencei Népfőiskolai Hálózat kiépítése. A hálózat a nemzeti megújulás XXI. századi programjának sokoldalú szolgálatát vállalja fel a maga történelmileg kialakult hagyományai és a jelenben folyó eredményes gyakorlata alapján. A közösségi művelődés keretei között keresi a cselekvés lehetőségeit, mind nemzeti, mind helyi szinten. Szem előtt tartja a közösségek érvényesülésének elősegítését, az életminőség sokoldalú javítását.

A Kárpát-medencei Népfőiskolai Hálózat céljainak megvalósítása érdekében, kapcsolódva a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényhez, az elmúlt időszakban az NMI Művelődési Intézet 29 partnerszervezettel kötött megállapodást a helyi és/vagy térségi értékeket bemutató kiadvány elkészítésére.

A kiadványok az értékek megismertetésén túl rövid leírást adnak az egyes szervezetek tevékenységéről, működéséről, valamint bemutatják a népfőiskolák szervezeti egységeit és azok tervezett következő hároméves szakmai programját.

Az elkészült kiadványok minden esetben közösségi munka eredményeként jöttek létre. Tematikájukat tekintve általában megállapítható, hogy lekövetik a hungarikumok gyűjteményének szakterületi kategóriáit. A kiadványok színes, képekkel gazdagon illusztrált 40 oldal (A/5) terjedelemben készültek el.

Az érintett szervezetek nyilvános szakmai programok, fórumok keretében mutatták be az összeállított kiadványokat a lakosság részére.

A kiadványok létrejöttét az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az NMI Művelődési Intézet támogatta.

A Kárpát-medencei Népfőiskolai Hálózat partnerei által készített kiadványok »

Forrás: kozossegimuvelodes.hu