Nyomtatás 

Ismét adományozható a Bessenyei György-díjMegjelent az Emberi Erőforrások Minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016-os EMMI rendelet módosítása, ami egyebek között visszaállítja a BESSENYEI GYÖRGY-díjat. 2019-benl egyszeri módon  a díjból nem 5 hanem 10 adományozható!
A díj átadási alkalma ezentúl augusztus 20-a lesz.

Fontos, hogy minél több kezdeményezés érkezzen be már ebben az évben.

5/A. Bessenyei György-díj
25/A.1. A díj a kultúra érdekében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti közművelődési intézményekben vagy közösségi színterekben végzett kiemelkedő tevékenységet végző közművelődési szakembereknek adományozható, akik elméleti tevékenységükkel, új módszerek kidolgozásával, azok alkalmazásával és terjesztésével a korszerű művelődést és a művészi ízlés fejlesztését szolgálták.
25/A.2. A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.
25/A.3. A díjból évente legfeljebb öt adományozható.
25/A.4. A díj adományozására javaslatot tevő bizottság tagjait a miniszter – az érintett szakmai szervezetek javaslatait mérlegelve – négy évre kéri fel.
25/A.5. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 90, vastagsága 9 mm. Az emlékérem Vígh Tamás szobrászművész alkotása, első oldalán középen Bessenyei György domború arcképét ábrázolja, és azon „BESSENYEI GYÖRGY-DÍJ” félkörívű felirat található.
Az emlékérem hátoldalát „A KÖZMŰVELŐDÉSÉRT” felirat díszíti.
25/A.6. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap harmincszorosának megfelelő összeg.

Forrás: Magyar Közlöny