Nyomtatás 

SzínháziskolaTávoktatás keretében folytatódik tovább a színházat, előadó-művészetet szerető és értő generáció kinevelése érdekében indított Színháziskola című szakmai továbbképzés. Várjuk az új résztvevőket!

 

A képzés célja

A Színháziskola – 30 órás továbbképzés célja, hogy segítséget nyújtson a résztvevőknek abban, hogy hogyan válasszák ki a diákok életkorának, igényeinek és a lehetőségeknek megfelelő előadó-művészeti produkciót és azt hogyan dolgozzák fel diákokkal. A képzés keretében tapasztalattal rendelkező drámapedagógus és előadó-művészeti szakemberek adnak módszertani segítséget a látogatásra való felkészítésben, majd a megtekintett produkció közös feldolgozására, a tanulók befogadói magatartásának fejlesztésére.

Ajánljuk a továbbképzési programot a pedagógusok számára, mert

Ajánljuk a képzési programot mindenki más számára, aki érdeklődik az előadó-művészetek iránt, és munkájában, tevékenységében támogatja a színház, és tágabban az előadó-művészetek iránt fogékony generációk kinevelését. Így kulturális intézmények, önkormányzatok, civil szervezetek, egyházak, oktatási és további intézmények, szervezetek nem pedagógus munkaköreiben tevékenykedő diplomás vagy legalább érettségivel rendelkező szakemberek részére egyaránt hasznos tartalommal rendelkeznek a képzések.

A pedagógusok a képzés elvégzéséről PAT akkreditált képzési tanúsítványt kapnak, a további résztvevők pedig részvételi igazolást.

Az online képzés felépítése és követelményrendszere

1. tanulási egység: Előadó-művészeti alapismeretek I.

Főbb tartalmi elemek:

Ismeretek ellenőrzésének módja: 20 kérdésből álló online teszt Moodle-ban (központilag összeállított teszt)

2. tanulási egység: Előadó-művészeti alapismeretek II.

Főbb tartalmi elemek:

Ismeretek ellenőrzésének módja: 20 kérdésből (benne esélyegyenlőségi kérdések) álló online teszt Moodle felületen (központilag összeállított teszt)

3. tanulási egység: Művészeti produkció megtekintése és feldolgozása I.

Főbb tartalmi elemek:

Ismeretek ellenőrzésének módja: Feldolgozó feladatlap egyéni kitöltése a Moodle felületen a megtekintett művészeti produkció feldolgozására. A feladatlapot fel kell tölteni a Moodle felületre.

4. tanulási egység: Előadó-művészeti produkciók feldolgozásának módszerei, záródolgozat készítése

Főbb tartalmi elemek:

A dolgozat műfaja, terjedelme: 5 oldalas esszé

Tartalma:

Értékelési szempontok:

Ismeretek ellenőrzésének módja: min. 5 oldalas záródolgozat készítése és feltöltése a Moodle felületre. (központilag összeállított záró dolgozat sablonban)

Finanszírozás

A Színháziskola című 30 órás továbbképzés (engedélyszám: 12/84/2019) az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával valósul meg országos szinten a Lázár Ervin Program keretein belül támogatott formában. A továbbképzésen térítésmentesen vehetnek részt azok, akik a képzési csoportokba felvételt nyernek.

A képzést sikeresen elvégző résztvevők ingyenesen vehetnek részt egy Lakiteleken megvalósuló előadó-művészeti produkción várhatóan 2020. szeptemberében. A szakmai programhoz térítésmentesen biztosítjuk a különbuszos utazást, valamint egyszeri étkezés lehetőségét.

Csoportok és jelentkezés

A 2020. március 16. után jelentkező résztvevők számára távoktatási formában történik a Nemzeti Művelődési Intézet online oktatási felületén a MOODLE rendszerben a képzés.

Az online képzési csoportok min. 20 fővel indulnak, amelynek indulásáról a megyei képzési koordinátorok értesítik a résztvevőket.

A Színháziskola képzés induló távoktatási csoportjaiba 2020. március 30-tól folyamatosan várjuk a jelentkezéseket az online jelentkezési lap kitöltésével! A jelentkezés és a távoktatási csoportok indítása folyamatosan történik, kérjük, a lakhelye szerinti megyébe jelentkezzen. A jelentkezést követően a képzési koordinátor felveszi a kapcsolatot a jelentkezőkkel!

Jelentkezési lap

Forrás: nmi.hu