Nyomtatás 

Széchenyi 2020Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című (TOP-7.1.1-16 kódszámú) felhívás.1) Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás módosításra került a benyújtási határidő és a rendelkezésre álló keret, az indikátor minimumérték, valamint az 5. sz. értékelési szempont vonatkozásában.

2) Pontosításra került a Felhívás 3.10. fejezetében az önerő igazolásának feltétele.

3) A Felhívás 3.7.1. Indikátorok fejezete értelmében – összhangban az indikátor definíciós adatlappal – a „Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztési stratégiával érintett települések lakosságszáma” elnevezésű indikátor minimális célértékét 2023-ra szükséges teljesíteni. Kiegészítésre került továbbá a fejezet azzal, hogy szankció nem kerül alkalmazásra az indikátorvállalás nem teljesülése esetén a szakpolitikai mutatók és az OP-eredmény-indikátorok esetében

4) Pontosításra került a 3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén fejezet bevezető szövege az adatgyűjtés feltételeinek részletezésével.

5) A Felhívás 4.3. fejezete értelmében a felhívás második szakaszának kerete 11 411 millió Ft-ra csökkent, ugyanakkor a stratégiák benyújtására egy harmadik szakasz is kialakításra került. A harmadik szakasz benyújtási határideje 2017. május 24., a harmadik szakaszban rendelkezésre álló forrás 11 411 millió Ft.

6) A Felhívás 4.4.1. fejezete kiegészítésre került, miszerint a kiválasztási eljárás során lehetőség van tisztázó kérdés alkalmazására.

7) A Felhívás 4.4.2. fejezet 3. Tartalmi értékelés szempontjai vonatkozásában kikerült az azonnali elutasítás szankciójával rendelkező szempontok közül az 5. pont, azaz ERFA és ESZA forrás nem megfelelő aránya nem eredményezi a támogatási kérelem azonnali elutasítását.

8) A Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei fejezet kiegészítésre került a nem beszerzés¬köteles beszerzésekre vonatkozó szabályokkal, valamint pontosításra került az e-beszerzés funkció használatára vonatkozó előírás.

9) Tájékoztatjuk továbbá a támogatást igénylőket, hogy a Felhívás elválaszthatatlan részét képezik a Pénzügyi Elszámolási Útmutató c. dokumentum és kapcsolódó mellékletei.

Kapcsolódó pályázatok

TOP-7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva

Forrás: palyazat.gov.hu