Nyomtatás 

Erasmus+Ez a tevékenység a demokratikus életben való aktív részvételre ösztönzi a fiatalokat, illetve előmozdítja a vitát a strukturált párbeszéd és az ifjúságpolitika megújított kerete által meghatározott témákra és prioritásokra vonatkozó kérdésekben. Szakpolitikai reformok támogatása az ifjúsági területen.
A pályázatok beadásának határidejei

1. A pályázattípus célja
Ez a tevékenység a demokratikus életben való aktív részvételre ösztönzi a fiatalokat, illetve előmozdítja a vitát a strukturált párbeszéd és az ifjúságpolitika megújított kerete által meghatározott témákra és prioritásokra vonatkozó kérdésekben. Strukturált párbeszédnek nevezzük a fiatalok és az ifjúsági szakpolitikai döntéshozók között folytatott egyeztetéseket, amelyek célja a politikai döntéshozatal szempontjából hasznos eredmények elérése.

2. A pályázásra jogosultak köre
Pályázó bármely programországban székhellyel rendelkező, részt vevő szervezet lehet.

3. Támogatható tevékenységek
Ifjúsági párbeszéd: a fiatalok és az ifjúsági területen aktív döntéshozók találkozói a strukturált párbeszéd módszer kereteiben.
- nemzeti találkozók és nemzetközi szemináriumok, amelyek - a döntéshozókkal folytatott párbeszéd révén - lehetőséget teremtenek a fiatalok számára a tájékozódásra, a vitára és az aktív részvételre
  a strukturált párbeszéd vagy az uniós ifjúsági stratégia szempontjából releváns kérdésekben;
- nemzeti találkozók és nemzetközi szemináriumok, amelyek előkészítik az Európai Unió soros elnöki posztját betöltő tagállam által az adott szemeszterben rendezendő hivatalos ifjúsági konferenciákat;
- olyan események, amelyek az Európai Ifjúsági Hét során megrendezett tevékenységekhez kapcsolódó ifjúságpolitikai témákról való vitát és tájékozódást szolgálják;
- fiatalokkal folytatott konzultációk a demokratikus életben való részvétellel kapcsolatban felmerülő igényeik megismerésére (online konzultáció, közvélemény-kutatások stb.);
- találkozók és szemináriumok, tájékoztató események vagy viták fiatalok és döntéshozók/ifjúsági szakértők között a demokratikus életben való részvétel témájáról;
- a demokratikus intézmények működését és a döntéshozók intézményekben betöltött szerepét szemléltető események.

4. A programban részt vevő országok
- az Európai Unió tagállamai (a Brexittel kapcsolatos, folyamatosan frissülő hírek itt olvashatók),
- az EFTA-/EGT-tagországok: Izland, Liechtenstein és Norvégia,
- az EU-tagjelölt országok: Törökország, Észak-Macedónia.
A támogatható partnerországok szervezetei csak partnerként (nem pályázóként) vehetnek részt a projektekben.

5. Pályázati feltételek
A formai és tartalmi követelményeket a Pályázati útmutató B) része tartalmazza.

6. A támogatás mértéke
Támogatás igényelhető a következőkre: utazás; szervezési támogatás; rendkívüli költségek; speciális igényű résztvevők támogatása. Strukturált párbeszédre irányuló találkozónak odaítélhető maximális támogatás projektenként: 50 000 euró

7. A pályázás menete
Ennek részleteit a Pályázati útmutató C) része tartalmazza.

8. A pályázatok beadásának határideje
- 2020. február 5. 12 óra (brüsszeli idő szerint)
- 2020. április 30. 12 óra (brüsszeli idő szerint)
- 2020. október 1. 12 óra (brüsszeli idő szerint)

További információ
További információk az Erasmus+ Ifjúság honlapján találhatók.

Forrás: TKA