Betűméret növelése Betűméret csökkentése FacebookBMK a YouTube-onBMK az Issuu-nRSS FeedBMK HírlevélChange to English

A Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ felhívása​​Tisztelt Budapestiek! A részvételiség jegyében közös gondolkodásra hívjuk azokat a „kultúracsinálókat”, alkotókat és kultúrafogyasztókat, elméleti és gyakorlati szakembereket, felelős gondolkodókat, véleményformálókat, akik számára fontos a Főváros kulturális sokszínűségének megtartása, fejlesztése, benne a roma értékek megjelenítése.
A benyújtás határideje: 2021. január. 10.

A roma kultúra szerves, elidegeníthetetlen része a magyar és európai kultúrának. A Főváros vezetése ezért kiemelt feladatának tartja, hogy a fővárosi roma társadalom kulturális-közművelődési területen megjelenő szükségletének megfelelően 2021-re megújítsa a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ szakmai munkáját, többek között a közösségformálás, az esélyegyenlőség és az együttműködés jegyében. Mert Budapest mindenkié.

Háttér

 A Fővárosi Önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 43/1998. (IX. 24.) Főv. Kgy. rendelet 4.§ (2) szerint az egyéb közművelődési feladatok megvalósítását a Fővárosi Önkormányzat saját fenntartású intézményei, többek között a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ (továbbiakban: FROKK) végzi.
 A FROKK költségvetési szerv, Alapító Okirata szerinti tevékenységei közé tartozik többek között a hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása, kiállítási és könyvkiadási tevékenység, üdülő szálláshely-szolgáltatás, iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés, esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok, a fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése.
 A FROKK 2021-ben új helyszínen folytatja majd működését, mely lehetőséget teremt funkcióinak átgondolására, a roma közéletben betöltött szerepének aktivizálására.

Cél

A felhívás célja párbeszédet kezdeményezni arról, hogy a FROKK az alapításakor meghatározott feladatokat, a roma kulturális értékek megjelenítését magas szinten ellátó, az információ szolgáltatásban, a fővárosi roma társadalom irányában aktív kommunikációt folytató, innovatív kulturális tartalmat közvetítő, a romák társadalmi integrációját és az esélyegyenlőség megteremtését elősegítő szerepét hogyan tudná a leghatékonyabban betölteni.
 A felhívás ösztönözni szeretné a szakmai munka, a lehetséges együttműködések, a szolgáltatások újragondolását, mely egyben lehetőséget adhat a szervezeti felépítés és a feladatellátás átstrukturálására is.

 A fejlesztendő, kidolgozandó területek

Szeretnénk megismerni a FROKK működésével kapcsolatos elvárásokat, igényeket, célokat az alábbi területeken: az intézmény szerepe, küldetése, új kihívások definiálása, a fejlesztés irányai (az alapító okirat szerinti tevékenységekhez kapcsolódó lehetséges programok, projektek, ezek rendszeressége, célcsoportok meghatározása, bevonása), a szakmai kapcsolatok fejlesztése (együttműködések, lehetséges partnerek), az intézmény funkcionális szervezeti felépítésének modellje, a fejlesztés várható eredményei.

 Olyan, az intézmény jövőbeli profiljára vonatkozó innovatív elképzeléseket, javaslatokat várunk, melyek a közművelődési szakmai szempontok mellett a potenciális közönség megszólításának eszközeit is figyelembe veszik.
 Kulcsszavak: szakmaiság, partnerség, komplexitás, koherencia, célcsoport meghatározás, ismertség, eredményesség.

Jogszabályi háttér

 1997. évi CXL. törvény, 43/1998. (IX. 24.) Főv. Kgy. rendelet, 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet, 2011. évi CXCV. törvény

 A beküldés módja

 Beküldendő dokumentumok

 minimum:
 
  • a javaslattevő rövid bemutatkozása (elérhetőség megjelölése);
  • a javaslat elektronikus formátumban, melynek terjedelme legfeljebb 1000 szó;
  • kitöltött, aláírt nyilatkozat a beküldött javaslat felhasználásához történő hozzájárulásról.
  • + kiegészítő mellékletek igény szerint
 
További információ

 A beérkezett javaslatokat összesítjük, egy erre a célra létrehozott elektronikus felületen röviden ismertetjük őket.

 További információkat a fenti e-mail címen kérhetnek, illetve ide várjuk a felmerülő kérdéseket is, melyekre szintén nyilvánosan válaszolunk, hozzájárulva a téma ​társadalmi vitájához.
 Kérjük, olvassák el figyelmesen a felhívással összefüggő adatkezelési tájékoztatót.
 
Share
▼ Lakossági tartalom ▼

Keresés Doboz kibontása

BMK lakossági szolgáltatások Doboz kibontása

Vendégprogramok Doboz kibontása

Fotótár Doboz kibontása

Rólunk írták Doboz kibontása

Elismeréseink Doboz kibontása

Elégedettség mérő Doboz kibontása

1119 Budapest, Etele út 55. Telefon: 06/1/371-2760