Nyomtatás 

konyvespolc.jpgAz Országos Széchenyi Könyvtár kötelespéldány osztály munkatársai végzik a sajtótermékek (ezek közé tartoznak az „apró nyomtatványok”) gyűjtését és megőrzését, nyilvántartásbavételét és a szakkönyvtárak közötti szétosztását, mellyel biztosítják a nyilvános könyvtári rendszerben való elérhetőséget.

Amennyiben intézményünk mindennapi életéről „emléket” szeretnénk hagyni az utókor számára, ezt az esetlegesen megjelenő könyveinken és időszakos lapjainkon kívül, meghívóink, plakátjaink, műsorfüzeteink kötelespéldányainak OSZK-ba juttatásával célszerű megtenni.

Mi is az a kötelespéldány?
A legáltalánosabban úgy fogalmazhatunk, hogy egy ország területén legalább 50 példányban kiadott, előállított, bármilyen tájékoztatást vagy gondolatközlést tartalmazó, nyilvános közlésre szánt információhordozó eszköz, azaz sajtótermék archiválás és bibliográfiai számbavétel céljára, jogszabályi előírás alapján ingyenesen és kötelezően szolgáltatandó példánya(i).

A kötelespéldány szolgáltatás célja a sajtótermékek
• nemzeti könyvtári, filmarchívumi gyűjtése és megőrzése,
• nemzeti bibliográfiai, filmográfiai, diszkográfiai stb. nyilvántartása,
• nyilvános könyvtári rendszerben való hozzáférhetővé tétele,
• statisztikai számbavétele,
• sajtóigazgatási feladatra történő rendelkezésre bocsátása.

Mi az ISBN?

Amennyiben bármely intézmény könyvet jelentet meg, megfelelő azonosító számot kell hozzá kérni. Ez a bűvös szám az ISBN. Az International Standard Book Number (ISBN) egy 13 jegyű (a 2007. január 1-je előtt kiadott könyveknél 10 jegyű) szám, a könyvek nyilvántartására szolgáló nemzetközi szabványos számrendszerhez tartozó azonosítószám.
Magyarországi ISBN-t magyarországi kiadású könyvek kapnak, függetlenül a nyomtatás vagy terjesztés helyétől, a kiadvány nyelvétől stb. ISBN-nel eredetileg csak nyomtatásban megjelent könyveket azonosítottak, használata azonban mára kibővült: ISBN-t kapnak térképek, monografikus CD-ROM-ok és elektronikus könyvek is.

Mi az ISSN?

Az ISSN (International Standard Serial Number) szintén egy numerikus kód, amely az időszaki kiadványok egyértelmű azonosítására szolgál. Alkalmazását az ISO 3297 nemzetközi szabvány, illetve annak honosított változata, az MSZ ISO 3297:2000 írja elő.

Online hozzáférésű elektronikus dokumentumok beszolgáltatása az OSZK Digitális Könyvtárába

A hagyományos kiadványok kötelespéldányainak gyűjtése, feldolgozása és szolgáltatása mellett az OSZK az online hozzáférésű elektronikus dokumentumok megfelelő kezelését is elvégzi. E célból jött létre a Digitális Könyvtár (OSZK DK).
A Digitális Könyvtár gyűjtőkörébe az elektronikus könyveken túl beletartozik minden olyan dokumentumtípus, amely elektronikus formában tárolható és közérdeklődésre tarthat számot.

A kötelespéldány beszolgáltatás jogszabályi háttere:
A Kormány 60/1998. (III. 27.) Korm. rendelete a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról,
Melléklet a 60/1998. (III. 27.) Korm. rendelethez Az OSZK-nak három példányban szolgáltatandó sajtótermékek betűrendes mutatója.

Információ: Kötelespéldány Osztály

Országos Széchényi Könyvtár Kötelespéldány Szolgálat
Cím: 1827 Budapest, Budavári Palota F épület, 304., 302. szoba
Telefon: 224-3840, 4878-651
Fax: 356-8978
E-posta: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A sajtótermékekből hat kötelespéldányt kell ingyenesen szolgáltatni az Országos Széchényi Könyvtárnak. A jogszabály azonban rendelkezik néhány kivételről.

Példák az OSZK-nak három példányban szolgáltatandó sajtótermékekre:

alkalmi kiadványok (szilveszteri, báli stb.)
Braille-írással készült sajtótermékek
CD-ROM-ok
diaképek, -filmek
diákújságok vagy diákhírlapok
emléklapok
éves jelentések és munkatervek
forgatókönyvek
gyászjelentések
házirendek
híradók (vállalati, intézményi stb.)
hirdetmények
karbantartási utasítások
kártyanaptárak
képek (önálló)
képeskönyvek szöveg nélkül
képsorozatok
kiállítási katalógusok
kiadási változatok (elektronikus, idegen nyelvű stb.)
kompaktlemezek (CD-k)
leporellók
mágneslemezek
magnetofon kazetták
meghívók
metszetek (önálló)
műsorfüzetek
oklevél űrlapok
oktató videokazetta és videolemez
plakátok (grafikai, szöveges)
poszterek
programfüzetek
prospektusok
reklámcélú egylapos sajtótermékek
rendezvénynaptárak
sportversenyek programjai
szabályzatok
szerepkönyvek
színlapok
szövegkönyvek
tájékoztató videokazetta, videolemez
tanfolyami útmutatók
tesztlapok
útmutatók
ünnepségek forgatókönyvei
versenytérképek

Forrás: Országos Széchényi Könyvtár Kötelespéldány Szolgálat