Betűméret növelése Betűméret csökkentése FacebookBMK a YouTube-onBMK az Issuu-nRSS FeedBMK HírlevélChange to English

Közművelődési szakmai szervezetek, intézmények a neten
Közművelődési szakmai szervezetek, közösségi és kulturális intézmények a neten:

 Közművelődési szakmai szervezetek, intézmények:

Fontos linkek

 

Kulturális Központok Országos Szövetsége

A Kulturális Központok Országos Szövetsége huszonkét éve fogja össze az ország városi és budapesti kerületi művelődési intézményeit. Elsődleges feladata az alapítás óta, hogy tevékenységével segítse a sokirányú kulturális, közösségi és szabadidős tevékenységet folytató, nagy látogatottságú kulturális központok, közművelődési és szabadidős többfunkciós intézmények szakmai fejlődését, információcseréjét és közös érdekérvényesítését.
Tagszervezeteink között önkormányzatok és non-profit szervezetek (Kft-k, egyesületek, alapítványok) által fenntartott intézmények találhatóak.
Működésünkkel segítjük a tagintézményekben a művészeti élményszerzés kultúrájának kiteljesedését, az irodalmi, színházi, zenei, képző-, ipar-, fotóművészeti alkotások bemutatását, a film- és a tánckultúra népszerűsítését, a magyar és a nemzetiségi hagyományok ápolását. Munkánkban kiemelkedően fontos a tudásmegosztásban vállalt szerep támogatása, az egész életen át tartó tanulás módszereinek, a formális, non-formális és informális képzések rendszereinek széles körű bemutatása, a társadalom- és természettudományi ismeretterjesztés népszerűsítése. A művelődő közösségek szakmai támogatása a műkedvelő művészeti csoportok világától a szabadidős klubokig, s lehetőségeinkhez mérten az egyéni alkotói törekvések segítése.
Feladataink közé tartozik a kultúraközvetítés hazai szakmai szervezeteivel való partneri kapcsolat kialakítása, és a határon túl élő magyar kulturális közösségekkel való együttműködés ösztönzése. A hazai jó gyakorlataink, külföldön történő bemutatásával, terjesztésével, a nemzetközi tapasztalatok, trendek megismerésével, igyekszünk bekapcsolódni a nemzetközi szakmai vérkeringésbe, tagjai vagyunk az ENCC (European Network of Cultural Centres) nemzetközi szervezetnek.
Közös munkánk során kulturális rendezvényeket, szakmai konferenciákat, projektvásárokat, kiállításokat, képzéseket szervezünk, kiadványokat, hírlevelet jelentetünk meg, szakmai tagozatokat, munkacsoportokat működtetünk, külső szervek felkérésére szakmai véleményezést, javaslatokat, terveket készítünk.
Szövetségünk elsődleges célja a kulturális szakmai felelősség fenntartása, a minőség folyamatos biztosítása és védelme, valamint az intézményi hálózat érdekeinek hatékony képviselete.
A KKOSZ mindennapi munkáját a közgyűlés által megválasztott Elnökség és Ellenőrző Bizottság irányítja és segíti. 2019. október 16-i Közgyűlés döntése alapján:

ELNÖKSÉG
ELNÖK: Szente Béla – Csabagyöngye Kulturális Központ (Békéscsaba) igazgató
e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ; mobil: 06-20-9210721
Alelnök: Neveda Amália – Agóra Városi Művelődési Központ (Veszprém) igazgató
Alelnök: Szűcs Ferenc – TEMI Fővárosi Művelődési Háza (Budapest) igazgató
Elnökségi tag: Csengei Ágota – Goldmark Károly Művelődési Központ (Keszthely) igazgató
Elnökségi tag: Mátyás Zoltán – Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár (Tiszaújváros) igazgató
ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG
EB elnök: Csasztvan András – Cervinus Teátrum Művészeti Nkft. (Szarvas) igazgató
Eb tag: Gábor Ilona – Kispesti Munkásotthon Művelődési Ház (Budapest) igazgató
EB tag: Kis Tóth János – Bálint Ágnes Kulturális Központ (Vecsés) igazgató
Titkár: Paulikné Tóth Krisztina (Békéscsaba)

Magyar Népművelők Egyesülete


Az Egyesület a népművelők, közművelődésben dolgozó kollégák, művelődésszervezők, a közösségi művelődés munkavállalóinak és mindenkinek, aki a feladatellátásban dolgozik legnagyobb szakmai érdekvédelmi szervezete.

Egyesület 1979 óta működik. Képviseli a kultúrában, közművelődésben dolgozó szakmai munkatársakat, az intézmények, szervezetek, kollégák érdekeit, véleményt nyilvánít szakmapolitikai kérdésekben. Meghatározó szerepe van a szakmai közélet alakításában.

Évente megszervezi a Népművelők Országos Vándorgyűlését, amely a szakma legreprezentatívabb rendezvénye. Kitalálója és házigazdája a Kultúrházak éjjel-nappal országos akcióprogramnak. Átadja a szakma elismertségét jelentő díjakat: az „Önkormányzatok a közművelődésért” díjat kistelepülési, városi, megyei, fővárosi kerület kategóriában; az Egyesületi EMLÉKPLAKETT-et pedig népművelő kollégák részére.

„Legyen nemzeti érték a magyar közművelődés” országos projektjének célja, hogy minden települési kolléga legyen aktív értékfeltáró, értékőrző és főleg saját tevékenységüket terjesszék fel települési vagy megyei értéktárakba. Szervezetünk ezekre az adatokra alapozva fogja felterjeszteni a magyar közművelődést a Nemzeti Értéktárba 2021-ben.

Az összefogás érdekében és hogy még élőbb legyen a kommunikáció az egyesület-kollégák vagy a kollégák-kollégák között, hogy napi problémákra keressük a válaszokat közösen, egyesületünk működteti a forum.mane.hu oldalt, melyre folyamatosan várja a kérdéseket, de az aktualitásoknál szervezetünk is generál témákat.

A feladatok tervezésekor az alábbi szempontokat tartja szem előtt:
pozitív szakmakép kialakítása,
folyamatos figyelem a fiatal és kistelepülési kollégákra,
a létrehozott szakmai műhelyek munkájának segítése, továbbfejlesztése,
nyitottság minden hatékony, jövedelmező együttműködésre,
projektszellemű tervezés,
gyors reagálás a változásokra,
folyamatos, kétoldalú kommunikáció minden lépésünkről a közösségi felületeken (honlap, Facebook, Instagram, YouTube).
Az egyesület működési költségeinek biztosításához a tagdíjak és a pályázati támogatások nyújtanak lehetőséget.

Székhely: 1191 Budapest, Teleki út 50.
Levelezési cím: 1139 Budapest, Üteg u. 33.
Elnök: Bordás István
Telefon: 20/626-5102
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Levelezési cím: Bordás István – Zempléni Múzsa, 3950 Sárospatak, Pf. 235.
Gazdasági ügyek: Kovács Lászlóné
Telefon: 20/537-0526
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

NME

TERÜLETI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK EGYESÜLETE

Egyesületünk országos hatáskörű, a tagok által önkéntesen létrehozott, önkormányzati elven működő, közszolgálati feladatokat ellátó társadalmi szervezet. Önálló jogi személy, mely saját alapszabállyal, képviselettel rendelkezik. 2009. márciusa óta kiemelten közhasznú szervezetként látja el sokoldalú, színes közművelődési tevékenységét az egész ország területén.
Célunk a polgárok részére önszerveződési lehetőség biztosítása, művészeti alkotó közösségek támogatása, kultúraközvetítő és szolgáltató tevékenység folytatása, könyvtárak, művelődési intézmények működtetése, szakmai képviselete.
Az egyesületünkhöz tartozó hatvan intézmény tevékenysége olyan érték, amely része a magyar nemzeti kulturális örökségnek.
Működésükkel hozzájárulunk a helyi társadalmak művelődési kínálatához, a települések népességmegtartó erejének növeléséhez, a közösségi élet és a közéleti aktivitás színtereinek biztosításához.
A színvonalas rendezvények, tanfolyamok, képzőművészeti tárlatok, ismeretterjesztő kiállítások sokoldalúan szolgálják a lakosság igényeit. Ennek eredményességét jól szemlélteti, hogy az elmúlt évben közel fél országnyi látogató fordult meg az egyesületünkhöz tartozó könyvtárakban, művelődési házakban, művészegyüttesekben.
Közhasznú Szervezet | 1119 Budapest, Fehérvári út 47. | Telefon: 06-1-203-3868 | Mobil: 06-30-510-7537

Temi

Budapesti Népművelők Egyesülete
A Budapesti Népművelők Egyesülete munkájával több évtizede segíti, támogatja a közművelődésben dolgozó szakemberek, intézmények, szervezetek tevékenységét. Megalakulása óta kiemelt feladatának tekinti, hogy a közművelődési szakma társadalmi fontosságára, a kulturális esélyegyenlőtlenségek csökkentése érdekében végzett tevékenységek értékeire felhívja a figyelmet. A budapesti közművelődési intézmények az elmúlt évek során imponáló látogatói létszám felmutatása mellett számos innovációval, új kezdeményezéssel bizonyították megújuló képességüket és biztos helyüket a főváros kulturális piacán. Célunk, hogy ezen az internetes felületen lehetőséget biztosítsunk arra, hogy megismerjék az egyesület munkáját.

BNE alapadatok
BNE Elnökség
(2016. áprilistól)
Név Intézmény
Gábor Ilona KMO Kispesti Munkásotthon Művelődési Ház
Várhalmi András
Klein Marianna Vigyázó Sándor Művelődési Ház
Margittai Katalin Budapesti Művelődési Központ
Sebőkné Zalka Ilona Rátkai Márton Klub
Morassi László
Szűcs Ferenc TEMI Fővárosi Művelődési Háza
Kovács Lászlóné
Kapuvári Beatrix
Pető Lilla NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.
Prém János Tiszteletbeli tag

BNE

NMI Kft.

Kibővített szakmai tartalommal, 2017. január 1-től a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány által létrehozott NMI Művelődési Intézet Nkft. az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött közszolgáltatási szerződés keretében látja el azokat a közművelődési szakmai szolgáltató és módszertani feladatokat, amit szellemi jogelődje, a Nemzeti Művelődési Intézet költségvetési szervként végzett.
A gazdasági társaság egyedülálló szervezeti kereteivel, országos és határokon átívelő partneri hálózatával, korszerű tudásanyagot mozgósító szakembergárdájával a kulturális alapellátás operatív bázisszervezeteként működik.
A települések jobb, közvetlenebb elérését innovatív, hálózatos szervezeti forma biztosítja: a budapesti központ mellett 19 megyei igazgatóság segíti a közművelődési szakmai koncepciók megvalósulását, valamint a települési közösségi-kulturális élet módszertani tanácsadással való támogatását.
Ez a hálózat kulturális, valamint más, a működéshez és fejlesztésekhez szükséges ágazatok közti együttműködések kezdeményezője helyi, megyei és országos szinten, valamint a határon túli magyarlakta területeken. A szervezet mintaprojektek megvalósításával, módszertani tanácsadással járul hozzá a közösségi művelődésben részt vevők életminőségének javításához, a települések kulturális, társadalmi és gazdasági lehetőségeinek kialakításához. A Nemzeti Művelődési Intézet NKKft. a módszertani feladatellátást megyei igazgatóságokon keresztül végzi annak érdekében, hogy közvetlenül támogathassa a településeken, járásokban és térségekben folyó szakmai munkát. A megyei igazgatóságok küldetése a helyi társadalmi igényekre való hiteles reagálás lehetőségének megteremtése a kultúra és közösségi művelődés eszközeivel. A megyei igazgatóságok lehetővé teszik, hogy az ország szinte bármely településén, ahol közművelődési feladatellátás folyik, a helyi közösségek módszertani segítséget kaphassanak kezdeményezéseikhez. Mivel ezeknek a folyamatoknak többnyire érzékelhető gazdaságélénkítő hatása is van, a Nemzeti Művelődési Intézet mintaprogramjai révén hozzájárul a helyi társadalmak erősítéséhez.

A megyei igazgatóságok:

  • kapcsolatot tartanak a megyékben lévő közművelődési intézményekkel, civil szervezetekkel
  • részt vesznek a felmenő rendszerű amatőr művészeti események lebonyolításában
  • koordinálják, szakmailag támogatják a megyei hungarikum klubok és értéktárak létrehozását és működtetését
  • segítséget nyújtanak pályázatok megírásához
  • szakmai napokat és fórumokat szerveznek
  • társadalom- és közösségfejlesztő folyamatokat generálnak
  • részt vesznek az országos közművelődési statisztikai adatok gyűjtésében, rögzítésében és értékelésében
  • szakmai tanácsadói- és szolgáltatói tevékenységet folytatnak
  • mintaprogramjaikkal lokális gazdaság-fejlesztő folyamatok elindítását segítik, támogatják a helyi közösségi kezdeményezéseket.

NMI

Share
� Lakossági tartalom �

Keresés Doboz kibontása

BMK lakossági szolgáltatások Doboz kibontása

Társadalmi felelősségvállalás Doboz kibontása

Rólunk írták Doboz kibontása

Elismeréseink Doboz kibontása

Elégedettség mérő Doboz kibontása

Közadatkereső Doboz kibontása

1119 Budapest, Etele út 55. Telefon: 06/1/371-2760