Betűméret növelése Betűméret csökkentése FacebookBMK a YouTube-onBMK az Issuu-nRSS FeedBMK HírlevélChange to English

A Magyar Népművelők Egyesülete 2013. május 16-i közgyűlésének jegyzőkönyveJEGYZŐKÖNYV mely készült a Magyar Népművelők Egyesülete 2013. május 16-én 12.00 órakor megtartott rendes évi közgyűlésén.JEGYZŐKÖNYV mely készült a Magyar Népművelők Egyesülete 2013. május 16-én 12.00 órakor megtartott rendes évi közgyűlésén.

A közgyűlés helye: Szent-Györgyi Albert Agóra (6722 Szeged, Kálváris sgt. 23.)

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerinti 63 tag

A 11.30-ra meghirdetett közgyűlés a jelenlévő tagok létszáma miatt nem volt határozatképes, ezért a meghívó szerint az egyesület elnöke 12.00 órára újra meghirdette.

Az egyesület elnöke 12.00 órakor megnyitotta a közgyűlést és javaslatot tett a közgyűlés levezető elnökére Angyal László személyében. A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

Igen szavazat: 63
Nem szavazat: 0
Tartózkodók száma: 0

1/2013. sz. határozat: A közgyűlés a közgyűlés levezető elnökévé választotta Angyal Lászlót

A közgyűlés levezető elnöke javaslatot tett a szavazatszámláló bizottság tagjaira Nébliné Babik Katalin elnök és Benedek Piroska tag személyében. A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

Igen szavazat: 63
Nem szavazat: 0
Tartózkodott: 0

2/2013. sz. határozat: A közgyűlés a Szavazatszámláló Bizottság elnökévé választotta Nébliné Babik Katalint, tagjává Benedek Piroskát.

A közgyűlés levezető elnöke javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítőkre Nébliné Babik Katalin és Benedek Piroska személyében. A közgyűlés egyhangúlag meghozta a következő határozatot:

Igen szavazat: 63
Nem szavazat: 0
Tartózkodott: 0

3/2013. sz. határozat: A közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére megválasztotta Nébliné Babik Katalint és Benedek Piroska tagokat.

A közgyűlés levezető elnöke jegyzőkönyvvezetőnek javasolta Bordás Istvánt.

A közgyűlés meghozta a következő határozatot:
Igen szavazat: 62
Nem szavazat: 0
Tartózkodott: 1

4/2013. sz. határozat: A közgyűlés a jegyzőkönyv vezetésére megválasztotta Bordás Istvánt.

A közgyűlés levezető elnöke megállapította, hogy a közgyűlés összehívása szabályszerű volt és a közgyűlés határozatképes. Megállapította továbbá, hogy a meghirdetett napirendi pontokhoz képest új napirendi pontra, illetve a napirendi pontok sorrendjének megváltoztatására nem tettek javaslatot, így a közgyűlés a meghirdetett sorrendben tárgyalta az egyes napirendi pontokat.

A közgyűlés levezető elnöke ismerteti a közgyűlés napirendi pontjait és kéri, hogy szavazás útján fogadják el.

Napirendi pontok:

1. Szakmai és pénzügyi beszámoló a tevékenységéről, az MNE közhasznúsági mellékletének elfogadása a 2012. évről

Előterjesztő: Sajó Attila elnök és Asztalos Árpádné, az Ellenőrző Bizottság elnöke

(A napirendi ponttal kapcsolatos anyagok elérhetőek az egyesület honlapján – www.mane.hu)

2. Egyebek (Tájékoztató a 2013. évi tevékenységről és a jövőbeni tervekről, Aktualitások...)

A levezető elnök felteszi a kérdést, hogy van-e valakinek a napirendi pontokra kiegészítő javaslata, amennyiben nincs, kéri, hogy fogadják azt el.

Igen szavazat: 63
Nem szavazat: 0
Tartózkodott: 0

5/2013. sz. határozat: A közgyűlés a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta az alábbiak szerint:

1. Szakmai és pénzügyi beszámoló a tevékenységéről, az MNE közhasznúsági mellékletének elfogadása a 2012. évről

Előterjesztő: Sajó Attila elnök és Asztalos Árpádné, az Ellenőrző Bizottság elnöke

(A napirendi ponttal kapcsolatos anyagok elérhetőek az egyesület honlapján – www.mane.hu)

2. Egyebek (Tájékoztató a 2013. évi tevékenységről és a jövőbeni tervekről, Aktualitások...)

1. napirendi pont tárgyalása

A közgyűlés levezető elnöke felkéri Sajó Attilát, egy egyesület elnökét tartsa meg szakmai és pénzügyi beszámolóját a Magyar Népművelők Egyesülete 2012. évi közhasznú tevékenységéről.

Sajó Attila ismertette a mellékelt szakmai és pénzügyi beszámolót a mellékletekkel együtt az egyesület 2012. évi közhasznú tevékenységéről.

A közgyűlés levezető elnöke megkérdezte a közgyűlés tagjait, kívánnak-e kérdéseket feltenni, véleményt megfogalmazni. Hozzászólás nem volt.

A közgyűlés levezető elnöke felkéri Asztalos Árpádnét, az egyesület Ellenőrző Bizottságának elnökét, számoljon be az Ellenőrző Bizottság tevékenységéről, az ellenőrzések tapasztalatairól. Asztalos Árpádné elmondta, hogy szúrópróbaszerűen ellenőrizték a számlákat, a gazdálkodás dokumentumait és mindent rendben találtak. Javasolta a közhasznúsági melléklet és a Határozati javaslat elfogadását.

A közgyűlés levezető elnöke megkérdezte a közgyűlés tagjait, kívánnak e kérdéseket feltenni, véleményt megfogalmazni az Ellenőrző Bizottság tevékenységével és tájékoztatójával kapcsolatban. Hozzászólás nem volt.

A közgyűlés levezető elnöke szavazásra teszi fel a következőt:

A Magyar Népművelők Egyesülete közgyűlése a 2012. évi működésről és gazdálkodásról szóló beszámolót és a közhasznúsági mellékletet 2.850.000,-Ft mérleg főösszeggel és 598.000,-Ft eredménnyel elfogadja.

Igen szavazat: 63
Nem szavazat: 0
Tartózkodott: 0

6/2012. sz. határozat:

A Magyar Népművelők Egyesülete közgyűlése a 2012. évi működésről és gazdálkodásról szóló beszámolót és a közhasznúsági mellékletet 2.850.000,-Ft mérleg főösszeggel és 598.000,-Ft eredménnyel elfogadja.

A közgyűlés elnöke felteszi a kérdést, a közgyűlés lezárta-e az 1. napirendi pont tárgyalását. Hozzászólás nem volt, így a közgyűlés az 1. napirendi pont tárgyalását lezárta.

2. sz. napirendi pont tárgyalása

A közgyűlés levezető elnöke felkéri Sajó Attilát, az egyesület elnökét, hogy ismertesse az egyesület 2013-ban végzett eddigi tevékenységét, valamint az egyesület előtt álló további feladatokat. Sajó Attila elmondta az alábbiakat:

• 2013. februárjában megszerveztük és lebonyolítottuk a „Kultúrházak éjjel-nappal 2013" három napos akciót, melyen mintegy 200 szervezet 1.000 programot valósított meg 100.000 fölötti nézőszámmal.

• 2013. márciusában harmadik alkalommal rendeztük meg Kecskeméten a „Kárpát-medencei Magyar Kulturális Szervezetek Konferenciáját". A két napos programon mintegy 40 szakember vett részt a Felvidékről, Ukrajnából, Erdélyből, a Vajdaságból, Szlovéniából és Magyarországról. Az idei konferencia témája az ifjúság nemzeti és kulturális identitása volt.

• 2013. márciusában megújult a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezet, valamint elindult a kezdeményezés a Győr-Moson-Sopron megyei szervezet megalakítására. Az egyesület elnöke és elnökségének tagjai meghívás esetén szívesen részt vesznek a megyei szervezetek összejövetelein. Az egyesület elnöke 2013-ban a közgyűlésig a Zala, Szabolcs-Szatmár-Bereg és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezetek ülésein vett részt.

• 2013. március elején egy könyvbemutató kapcsán az MNE „Partneri együttműködési megállapodást" kötött a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézetével. Az együttműködés eredményeként az Intézet előadót biztosított a kecskeméti „Kárpát-medencei Magyar Kulturális Szervezetek III. Konferenciájára", illetve megszervezte a szegedi vándorgyűlés felsőfokú képzéssel és a szak- és továbbképzéssel foglalkozó kerekasztal beszélgetését.

• 2013-ban folyamatosan végzendő munka: szakmai érdekképviselet a jogszabályok és a törvény módosításainak folyamatában; szakértők delegálása magasabb vezetői pályázatok elbírálását végző szakmai bizottságokba és képzéseket folytató szervezetek vizsgabizottságaiba; NKA, EMMI és NEA pályázatok írása; honlap megújítása.

• 2013. szeptember közepén a Kultúrházak.hu néven kapcsolódás a Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozathoz

• 2013. szeptember hónapban a két napos „Nyugalmazott Népművelők 5. Országos Találkozójának" megszervezése Hajdúszoboszlón

• Októberben kétnapos szervezetfejlesztési tréning megszervezése Ósükösdön a választmány (minden megye két képviselőjének) részvételével az NKA-hoz benyújtott pályázat sikerétől függően

• Novemberben a Magyar Népművelők Egyesülete műhelyeinek találkozója illetve a műhelymunka kiterjesztése, megerősítése és a folyamatos munka feltételeinek megteremtése

• A Kultúrházak éjjel-nappal 2014 akció előkészítése

• A 2014. január végi MNE tisztújító közgyűlés előkészítése 2013-ban az ősz folyamán.

A tájékoztatóhoz két hozzászólás volt.

Horváth Gábor Zala megyei tagtársunk kezdeményezte egy kulturális kedvezményekre jogosító MNE kártya kiadását, s egyben felajánlotta a részletek kidolgozását.

Dr. Horváth Attila, az MNE választmányának elnöke megköszönte az egyesület támogatását a „Fény és árnyék – Egy hivatásról" c. könyvéhez, valamint megköszönte és elismerte az elnökség aktív tevékenységét és az egész MNE tagság aktivitását. Ugyanakkor felhívta a figyelmet a szervezettséget illetően néhány megye lefedettségének hiányára, a szervezetépítés fontosságára.

Ezt követően Sajó Attila elnök megköszönte a közgyűlés munkáját.

A közgyűlés levezető elnöke 13.00-kor berekesztette a Magyar Népművelők Egyesülete 2013. évi rendes közgyűlését.

A közgyűlés az 1-6. sz. határozatait nyílt szavazással hozta meg.
kmf.
.......................................
Bordás István
jegyzőkönyvvezető
................................. .................................
Nébliné Babik Katalin Benedek Piroska
hitelesítő hitelesítő
Elérhetőségek

Forrás: Mane.hu

Share
▼ Lakossági tartalom ▼

BMK lakossági szolgáltatások Doboz kibontása

Keresés Doboz kibontása

Vendégprogramok Doboz kibontása

Fotótár Doboz kibontása

Elismeréseink Doboz kibontása

Rólunk írták Doboz kibontása

Elégedettség mérő Doboz kibontása

1119 Budapest, Etele út 55. Telefon: 06/1/371-2760