Betűméret növelése Betűméret csökkentése FacebookBMK a YouTube-onBMK az Issuu-nRSS FeedBMK HírlevélChange to English

Önellenőrző lista intézményvezetői (magasabb vezetői) pozíció megpályázásához.

Ismeri az intézményre, vezetőire vonatkozó jogszabályi hátteret
   o    államháztartásról (aht)
   o    AHT végrehajtásáról (avr)
   o    közalkalmazottak jogállásáról
   o    közművelődésről
Képzettségi foka megfelelő
   o    szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik
   o    államháztartási, vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági végzettséggel vagy képesítéssel rendelkezik (közművelődésnél KAB akkreditált tanfolyam)
   o    szakmai és vezetői gyakorlatot tud igazolni
   o    idegennyelv ismerettel rendelkezik (nemzetközi kapcsolattartás, források elérése érdekében)
Továbbképzési kötelezettséget vállal
   o    belső kontrollrendszerről (ÁBPE-továbbképzés I.- július 1-je előtti kinevezéskor azévben), majd kétévente ÁBPE-továbbképzés II.
Ismeri az intézmény jogszabályi környezetét, nyilvános adatait
   o    helyi rendelet
   o    alapító okirat, szmsz
   o    költségvetés, gazdálkodási adatok
   o    székhely, telephely (vagyongazdálkodási feladatok)
   o    munkaügyi létszám, humánerőforrás
   o    felettes szervét
   o    a célterület gazdasági, társadalmi adatait, tendenciáit, kulturális szokásait, igényeit
   o    az intézményrendszer működési módját
   o    az intézmény jelenlegi működési profilját
Büntetlen előéletű, nem áll foglalkozás eltiltás alatt, friss erkölcsi bizonyítvánnyal tudja alátámasztani
Önéletrajza
  o    tartalmazza munkahelyeit, az ott töltött időt, beosztását, feladatait, felelősségi területeit, ezeket kinevezésekkel igazolja
  o    kitüntetéseit, legfontosabb szakmai eredményeit önéletrajzában bemutatja
  o    publikációkban szakmai tevékenységének gyakorlati eredményeit összegezte, szakmájának elméleti kérdéseiről értekezett, hasznosítva íráskészségét
  o    kiterjedt szakmai kapcsolatrendszerrel rendelkezik, részt vesz a szakmai közéletben
  o    ismereteinek, készségeinek, jártasságainak hasznosíthatóságát a megpályázott intézmény érdekei szerint ismerteti
  o    gyakorlott médiaszereplő, tárgyalópartner, konfliktuskezelő
  o    kompromisszum kész, döntésképes, képes visszautasítani
  o    felkért referenciaszemélyeket, csatolt referenciákat
Szakmai, vagyongazdálkodási, pénzügyi, jogi felelősséget vállal a vezetett intézményért
A területet felügyelő minisztérium, a fenntartó, a pályáztatók, az együttműködő partnerek, igénybe vevők elvárásainak megfelelően tudja vezetni az intézményt,
     képes alkalmazkodni az általuk megszabott határidőkhöz

Kinevezésének időtartamára vezetői programot fogalmazott meg
   o    meghatározta az intézmény jövőképét, misszióját
   o    meghatározta a vezetői kinevezés időtartama alatt elérendő célokat, azok megvalósításának mikéntjét
   o    programját, személyét el tudja fogadtatni a kollektívával
   o    az intézményi stratégiát koncepciója alapján, munkatársaival egyeztetve, elfogadtatva tudja kialakítani
   o    az intézményi filozófia, működési módok, belső értékek fejlesztésére törekszik
   o    humánerőforrás gazdálkodási tervet állított össze (szervezeti struktúra, létszám),  gyakorlott a kiválasztás-értékelés-számonkérés területén
   o    finanszírozási tervet készített, mely a fenntartói támogatáson kívüli bevételi forrásokat is tartalmaz
   o    a különböző szakmai folyamatokban rutint szerzett, meg tudja határozni azok humánerő forrás és pénzügyi igényét
   o    képes folytatni a szervezet (kötelezettséggel terhelt) elkezdett folyamatait
   o    együttműködői kört vázolt fel, közösen elérendő célokkal
Vezetői információs rendszert tud kialakítani, működtetni képes a belső kontroll rendszereket
   o    folyamatszabályozást, belső szabályzatokat tud kialakítani, az azoknak megfelelő munkavégzést ellenőrizni, arról visszajelezni, ha szükséges szankcionálni
   o    minőségirányítási rendszert képes kialakítani
   o    prioritásokat, sorrendiség meghatározással segíti munkatársait
   o    koordinációs készséggel rendelkezik
   o    teljesítmény mérési és értékelési rendszert működtet
Ismeri a pályázati rendszereket, az önkormányzati finanszírozási módot, a vállalkozási résztevékenység működési mechanizmusát
Munkahelye a megpályázott intézmény összes telephelyén kívül a konferenciák, továbbképzések, információs napok, szakmai összejövetelek helyszínei,
     a fenntartó épülete is

A közjó érdekében kíván tevékenykedni
Személyiségével, munkabírásával, tudásával, hozzáállásával mintát tud nyújtani munkatársainak, legyenek azok fiatalabbak vagy idősebbek
Családja támogatja vezetői ambícióit, rendszeres esti, hétvégi távolléte esetén is
Összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve nyilatkozik annak kinevezésig történő megszüntetéséről
Megbízási időtartama végén dokumentált, rendszerezett, kialakított, működő folyamatokat hagy hátra, együttműködő kollektívával, megfelelő  pénzügyi háttérrel,
     karbantartott, fejlesztett infrastruktúrával

Tisztában van vele, hogy több pályázó különböző kvalitásai, többféle szakmai program közül sorrendet állít fel a szakmai bíráló testület
Részletesen elolvasta a pályázati kiírást, hivatkozott dokumentumokat, az intézmény közérdekű adatait, internetes honlapját

Kary József írásától ihletve készítette Kiss Gábor Boldizsár, Budapesti Művelődési Központ.

Share
▼ Lakossági tartalom ▼

BMK lakossági szolgáltatások Doboz kibontása

Keresés Doboz kibontása

Vendégprogramok Doboz kibontása

Fotótár Doboz kibontása

Elismeréseink Doboz kibontása

Rólunk írták Doboz kibontása

Elégedettség mérő Doboz kibontása

1119 Budapest, Etele út 55. Telefon: 06/1/371-2760