Nyomtatás 
EMMIEmberi Erőforrások Minisztérium Előadó-művészeti Osztályhoz (színházi, zene, táncművészet) tartozó ügyek.
 
(Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelete, és az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerések és egyes állami kitüntetések kezdeményezésének részletes szabályairól szóló 7/2013. (III. 1.) EMMI utasítás szabályozza.)
(Az ösztöndíjak pénzügyi lebonyolítója minden esetben a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.)
Az előadó-művészeti területen a hatályos szabályozás alapján balettművészeti életjáradékra jogosultság megszerzésére nyílik lehetőség.
  1. EMMI pályázatai: az előadó-művészet rendszeres pályázatai (lebonyolító: az NKA)
  2. NKA illetékes szakkollégiuma honlapján található aktuális pályázati lehetőségek
  3. további művészeti pályázatokat rendszeresen kiír a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) aktuális pályázati lehetőségeiről, egyedi támogatásairól
Az előadó-művészeti szervezetek hatósági nyilvántartását a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Előadó-művészeti irodája végzi. További információk »
Az előadó-művészeti bizottságok a kultúráért felelős miniszter véleményező, javaslattevő és döntés-előkészítő testületei.
A Nemzeti Előadó-művészeti Érdekegyeztető Tanács az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény által szabályozott jogviszonyokat érintő szakmai, szakmapolitikai és támogatási kérdések érdekegyeztetési fóruma. 
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvényben (a továbbiakban: Emtv.) szabályozott, 2013. költségvetési évtől alkalmazott támogatási rendszer alapjául a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározása szolgál. E kört a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet tartalmazza. Az előadó-művészeti szervezetek a minősítés érdekében az Emtv-ben rögzített eljárásrend szerint minden évben felülvizsgálatra kerülnek. 
A minősített szervezetek körét a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló az 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet tartalmazza. 
  • Előadó-művészeti tevékenység alapján szervezett jegy- és bérletbevétel igazolásához szükséges adatszolgáltatás: január 31.
  • A minősített szervezetek művészeti évadbeszámolóinak benyújtása: június 10.
  • Az előadó-művészeti szervezeteknek nyújtott támogatások (önkormányzati fejezetből, valamint Tao támogatások) felhasználásáról szóló beszámolók benyújtása: június 30.
  • A minősített szervezetek évadbeszámolói tényadatainak benyújtása a tervadatok módosítása esetén: augusztus 31.
  • Minősítési kérelmek benyújtása: augusztus 31
  • Fenntartói megállapodások benyújtása: október 31.

Az adatszolgáltatást minden esetben a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Előadó-művészeti Irodának kell benyújtani.
Előadó-művészeti szervezetek vezetőinek megválasztásaAz előadó-művészeti szervezetek megválasztására irányuló eljárás szabályait az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39.-43. §-a tartalmazza.
Munkajogi szabályok
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 25-36. §-a tartalmazza a foglalkoztatottakra vonatkozó eltérő munkajogi szabályokat, egyebekben a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény előírásai az irányadóak.
A területtel kapcsolatos, fontosabb jogszabályok

Forrás: EMMI