Nyomtatás 

Felelős Vállalkozás Újbuda Díj Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzata pályázatot hirdet Felelős Vállalkozás Újbuda Díj elnyerésére. A pályázat kiírója: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Pályázatok benyújtási határideje: 2020. szeptember 30.

A pályázat háttere:
Újbuda Önkormányzata évek óta örömmel támogatja, segíti azon civil-vállalati együttműködések kialakítását, melyek – hasonlóan az önkormányzat törekvéseihez – elkötelezettek abban, hogy az esélyegyenlőségi elvek alapján a kerület különböző hátrányban élő, nehézséggel küzdő lakosait életminőségük javításában segítsék. E cél megvalósítása érdekében több éve indít újabb és újabb programokat, hogy felhívja mind a vállalatok, mind a civil társadalom figyelmét az esélyegyenlőség és a családbarát szemlélet ügyének fontosságára, az együttműködésekben rejlő lehetőségekre. E folyamat egyik kiemelt eseménye lett a 2016-ban elindított Esélyek utcája elnevezésű szakmai program, melyen vállalatok, civil szervezetek képviselői, állami és önkormányzati szereplők közösen gondolkodnak arról, hogy milyen lépéseket, intézkedéseket tehetnek, és hogyan lehet felelősen gondolkodni vállalatként, civil szervezetként, önkormányzatként egy fenntarthatóbb, egymást támogató és segítő jövőkép megteremtése érdekében.
E közös gondolkodás következő lépéseként alapította meg a kiíró a Felelős Vállalkozás Újbuda Díjat, mely során azon kerületben működő vállalkozások munkáját, intézkedéseit szeretné díjazni és értékelni, akik fontosnak tartják a fenntarthatóság megteremtését, s ez működésükben, mindennapi munkájukban, programjaikban is tetten érhető.

A pályázat célja
Újbuda Önkormányzata Felelős Vállalkozás Újbuda elismerő címet adományoz egy olyan XI. kerületi vállalkozás számára, amely kiemelkedő lépéseket tesz a társadalmi és környezeti felelősségvállalás terén jelen pályázatban részletezett beavatkozási területeken. A pályázat célja, hogy elismerje azt a vállalatot, amelyik tevőlegesen tesz a társadalomért, a környezetért, a munkavállalókért, felelősséget érez a jövő generációjáért mind tágabb, mind szűkebb környezetükben, Újbudán.
Az elismerő cím megalapításával a kiíró egyértelmű szándéka, hogy egy példaértékű szervezet és program bemutatásával, elismerésével bíztassa azokat a vállalatokat, akik még csak most kezdik megtenni az első lépéseket a felelősségvállalás terén. Az önkormányzat számára kiemelten fontos, hogy hosszútávon minden szektor és szervezet hozzájáruljon ahhoz, hogy egy aktív, törődő és felelősségteljes kerületi élet alakuljon ki Újbudán, amely példaértékű tud lenni más kerületek, városok számára is.

Kik pályázhatnak a Felelős Vállalkozás Újbuda díjra?
A XI. kerületben székhellyel, vagy telephellyel rendelkező gazdasági társaságok (ide értve a nonprofit gazdasági társaságokat is), akik

Pályázat témája
Pályázni olyan projektekkel, munkahelyi gyakorlatokkal, programokkal lehet, melyek a lentebb részletezett társadalmi és a környezeti felelősségvállalási területeken, témakörökben valósulnak meg.

A pályázat témakörei

A témakörök beavatkozási területei lehetnek:

A pályázatok tartalmi elbírálásának főbb kritériumai:

A pályázati program megvalósulásának, lezárultának időbeli korlátozása
A benyújtott pályázatban megnevezett intézkedések, programok megvalósulásának és lezárultának időpontja nem lehet korábban, mint 2020. január 1., időtartama nem meghatározott.

Beadható pályázatok száma
Egy szervezet maximum egy pályázatot adhat be jelen pályázat keretében.

A pályázatok elbírálásának módja
A pályázatokról előzetes szakmai javaslatok alapján a Képviselő-testület dönt.

A pályázat során elnyerhető díjak, lehetőségek:
Az erkölcsi elismerő cím díjazással nem jár.
Az elismerő oklevél átadására a minden év januárjában megrendezésre kerülő Újév köszöntő önkormányzati fogadás alkalmával kerül sor. Az elismerő cím elnyerése esetén a vállalkozás jogosulttá válik a cím elnyerésétől számított két éven keresztül használhassa a Felelős Vállalkozás Újbuda címet és logotípiát is.
A díjazott projekt és szervezet munkájáról a sajtó képviselőit is tájékoztatja a pályázat kiírója.

Pályázattal kapcsolatos információk és konzultációs lehetőség
A pályázati időszak alatt további információ kérhető az alábbi elérhetőségeken:

Pályázati adatlap »

Pályázatok benyújtásának módja

Pályázni kizárólag a Felelős Vállalkozás Újbuda – Pályázati Adatlapon lehetséges, annak elektronikus, és hiánytalan kitöltésével. A pályázathoz mellékelni kell a gazdasági szervezet létrehozásáról szóló bírósági végzést. A pályázati adatlapok letölthetőek a www.ujbuda.hu internetes oldalról.
Más formátumban a pályázatokat elfogadni nem tudjuk, azok érvénytelenek.
Gazdálkodó szervezetek Hivatalunkkal a 2015. CCXXII. törvény 9. § értelmében, feladat- és hatáskörünkbe tartozó ügyekben elektronikusan kötelesek kapcsolatot tartani. Ehhez szükséges, hogy a szervezet rendelkezzen Cégkapu vagy Ügyfélkapu/Hivatali kapu hozzáféréssel.

2018-tól a beküldeni kívánt iratok és annak csatolmányai kizárólag az alábbi módon nyújthatók be a szervezet saját cégkapu adataival:
- e-Papíron vagy
- az UJBUDA rövid nevű, 202117330 KRID azonosítójú hivatali kapun keresztül (a legördülő menüben Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata néven található).

Kizárólag hitelesített dokumentumokat áll módunkban befogadni, így kérjük, hogy a csatolmányt elektronikus aláírással ellátva küldje el, vagy e-Papíron keresztül a feltöltést követően a hitelesítés funkciót kiválasztva, AVDH szolgáltatással hitelesítse azt.

Kérjük, hogy pályázati anyagát egy dokumentumként szíveskedjék feltölteni!
Az e-Papír kitöltése során az „Egyéb” témacsoportot és az „Egyéb” ügytípust válassza ki, a tárgy megjelölésénél pedig tüntesse fel a dokumentum típusát és célját (Felelős Vállalkozás).
Ha probléma merülne fel az e-ügyintézés során a cégkapuval, az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen tud segítséget kérni:
email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
telefonszám:+36 1 372 4680

A pályázati döntés várható ideje: 2020. december vége.
Az elbírálást követően az eredményekről az Önkormányzat értesíti a pályázókat. Az eredmény megjelenik a www.ujbuda.hu internetes oldalon is.

Forrás: vallalkozasbarat.ujbuda.hu